Beroep taxateur roerende goederen

Taxateurs roerende goederen voeren gedetailleerde analyses en onderzoek uit om de waarde van persoonlijke items zoals boeken, wijn, kunst en antiek te bepalen voor verkoop- en verzekeringsdoeleinden. Zij bepalen de waarde van de items rekening houdend met de leeftijd, de actuele toestand en de kwaliteit ervan, als ook de eventueel vereiste reparaties. Taxateurs roerende goederen stellen taxatierapporten op.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Risicobeheer

  Het proces van het identificeren, beoordelen en prioriteren van alle soorten risico’s en waar deze vandaan kunnen komen, zoals natuurlijke oorzaken, juridische veranderingen of onzekerheid binnen een bepaalde context, en de methoden om risico’s doeltreffend aan te pakken.

 • Verzekeringsrecht

  De wet en regelgeving betreffende de overeenkomsten inzake de overdracht van risico’s of verliezen van de ene partij, de verzekerde, naar een andere, de verzekeraar, in ruil voor een periodieke betaling. Hierbij gaat het onder meer om de regulering van verzekeringsclaims en het verzekeringswezen.

Vaardigheden

 • Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

 • Verzekeringsbehoeften analyseren

  Informatie verzamelen over de verzekeringsbehoeften van een klant en informatie en advies verstrekken over alle mogelijke verzekeringsopties.

 • Beoordelingsrapporten opstellen

  Volledige verslagen samenstellen over de beoordeling van eigendommen, ondernemingen of andere goederen en diensten die worden beoordeeld aan de hand van alle gegevens die tijdens het evaluatie- en waarderingsproces zijn verzameld, zoals de financiële voorgeschiedenis, de eigendomsstructuur en de ontwikkelingen.

 • Verzekeringsrisico’s analyseren

  De waarschijnlijkheid en de omvang van het te verzekeren risico analyseren en de waarde van de roerende of onroerende goederen van de klant ramen.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Waarde bij wederverkoop van objecten bepalen

  Onderzoeken of er schade is of tekenen van verslechtering zijn en rekening houden met de actuele vraag naar gebruikte goederen van de aard van de artikelen om een reële prijs vast te stellen waartegen de goederen kunnen worden doorverkocht en om te bepalen op welke wijze de goederen kunnen worden verkocht.

Optionele kennis en vaardigheden

schadebeoordeling organiseren waarde van gebruikte sieraden en horloges schatten marktprijzen voor antieke producten onderzoeken waarde van edelstenen berekenen kunsthistorische waarden betrouwbaarheid van klanten beoordelen restauratiekosten van antieke voorwerpen schatten waarde van uurwerken schatten kunstkwaliteit evalueren waarde van gebruikte goederen schatten waarde van muziekinstrumenten schatten

Source: Sisyphus ODB