Beroep taxichauffeur

taxichauffeur
Credits: Shutterstock.com

Taxichauffeurs exploiteren een voertuig voor privépersonenvervoer met een vergunning, zorgen voor de klanten, de tarieven en het onderhoud van de voertuigen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken taxichauffeur

 • Controleert het voertuig (bijv. verlichting, remmen, ruitenwissers) om te bepalen of het geschikt is voor veilig weggebruik.
 • Voert kleine reparaties en standaard onderhoudswerkzaamheden uit, bijv. controleert bandenspanning, oliepeil, etc.
 • Communiceert met de centrale met behulp van radio, telefoon of computersystemen, bijv. om opdrachten voor straattaxiritten te ontvangen of om vertragingen of problemen met het voertuig door te geven.
 • Haalt passagiers op, bijv. op afgesproken locaties, taxistandplaatsen of op straat.
 • Assisteert passagiers bij het in- en uitstappen en draagt zorg voor de bagage.
 • Bepaalt de beste route naar de gewenste bestemming, maakt hierbij bijv. gebruik van eigen kennis of navigatiesystemen.
 • Bestuurt het voertuig op een comfortabele manier door het verkeer, volgt hierbij veiligheids- en verkeersregels, taxirichtlijnen etc.
 • Informeert en adviseert passagiers, bijv. over vertragingen of onverwachte omstandigheden.
 • Houdt de benodigde administratie bij, bijv. van rij- en rusttijden, ritgegevens, opbrengsten, uitgaven etc.
 • Rekent de ritprijs af met passagiers, geeft wisselgeld.
 • Onderneemt gepaste actie in geval van ongelukken of noodsituaties, bijv. schakelt relevante instanties in, neemt veiligheidsmaatregelen, etc.

Gerelateerde beroepen chauffeur

 • Bestuurder geld- en waardetransport
 • Buschauffeur openbaar vervoer
 • Chauffeur bestelauto
 • Chauffeur personenauto
 • Chauffeur vervoer schoolkinderen, gehandicapten, zieken
 • Directie-chauffeur
 • Fietskoerier
 • Internationaal vrachtwagenchauffeur
 • Machinist stationaire machines
 • Motorfietsbestuurder
 • Riksja bestuurder
 • Touringcarchauffeur, chauffeur-reisleider
 • Tram-, metrobestuurder
 • Treinmachinist
 • Vrachtwagenchauffeur

Kennis

 • Effectieve perceptie van de vervoersomgeving

  Kennis van de topografie van het vervoer, met inbegrip van wegen, verkeershotspots en alternatieve routes om een bestemming te bereiken. Kennis gebruiken om het voertuig op de meest tijd- en brandstofefficiënte wijze naar zijn bestemming te vervoeren en de veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken.

 • Geografische gebieden

  Detailkennis van het geografische gebied; kennis van waar verschillende organisaties activiteiten uitoefenen.

 • Mechanische componenten van voertuigen

  Beschikken over kennis van de mechanische onderdelen die in voertuigen worden gebruikt en opsporen en verhelpen van mogelijke storingen.

Vaardigheden

 • Kaarten lezen

  Kaarten doeltreffend lezen.

 • Voorkomen van voertuigen onderhouden

  Het voorkomen van het voertuig bijhouden door het te wassen, schoon te maken en kleine aanpassingen en reparaties uit te voeren.

 • Klanten informatie geven over prijzen

  Klanten voorzien van accurate en actuele informatie over vergoedingen en tarieven.

 • Stressbestendig zijn

  Een gematigde mentale toestand behouden en effectief presteren onder druk of ongunstige omstandigheden.

 • Communicatiemiddelen gebruiken

  Communicatieapparatuur gebruiken om met klanten, collega’s en anderen te communiceren.

 • Zorgen voor de operabiliteit van voertuigen

  Het voertuig schoon en in goede staat houden. Zorgen voor regelmatig onderhoud van het voertuig en zorgen voor geldige officiële documenten zoals licenties en vergunningen wanneer gewenst.

 • Radiodispatchsystemen voor taxi’s bedienen

  Het exploiteren van radiodispatchsystemen voor taxi-activiteiten.

 • Voertuigen parkeren

  Gemotoriseerde voertuigen parkeren zonder de integriteit van voertuigen en de veiligheid van mensen in gevaar te brengen.

 • GPS-systemen gebruiken

  GPS-systemen gebruiken.

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Lange tijd kunnen zitten

  Het geduld hebben om lange tijd te kunnen zitten; een passende ergonomische zithouding behouden.

 • Kleine betalingen afhandelen

  Kleine bedragen voor kleine uitgaven en voor transacties die nodig zijn voor de dagelijkse leiding van een bedrijf afhandelen.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Rijden in stedelijke gebieden

  Voertuigen besturen in stedelijke gebieden. De verkeerstekens in een stad, het verkeersreglement en de gangbare mobiliteitsovereenkomsten in een stedelijk gebied interpreteren en begrijpen.

 • Kennis van menselijk gedrag gebruiken

  Principes beoefenen met betrekking tot groepsgedrag, trends in de samenleving en invloed van de maatschappelijke dynamiek.

Optionele kennis en vaardigheden

aanpassen aan veranderende situaties hoogwaardige chauffeursdiensten verstrekken diensten op een flexibele manier uitvoeren privacy van gebruikers van diensten bewaren particuliere vervoersdiensten aanbieden

Source: Sisyphus ODB