Beroep taxiplanner

Taxiplanners boeken reserveringen, zenden voertuigen en zijn verantwoordelijk voor het coördineren van de bestuurders bij het onderhouden van de contacten met de klant.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

 • Regelgeving inzake passagiersvervoer

  Kennis van conventies en regelingen voor het vervoer van passagiers.

Vaardigheden

 • Radiodispatchsystemen voor taxi’s bedienen

  Het exploiteren van radiodispatchsystemen voor taxi-activiteiten.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Klachten van klanten afhandelen

  Klachten en negatieve feedback van klanten beheren om problemen aan te pakken en, zo nodig, te zorgen voor een snel herstel van de dienstverlening.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Telefonisch communiceren

  Telefonisch contact verzorgen door tijdig, professioneel en beleefd oproepen uit te voeren en te beantwoorden.

 • Mondelinge instructies overbrengen

  Transparante instructies verstrekken. Ervoor zorgen dat berichten correct worden begrepen en opgevolgd.

 • Bestuurders controleren

  Ervoor zorgen dat bestuurders voldoen aan de wettelijke eisen om te werken, op voorgeschreven momenten aan het werk komen, geen tekenen van alcohol of drugsmisbruik vertonen en de in opdracht gegeven routes van de dag volgen. Toezicht op de bestuurders om te zorgen voor kwalitatieve prestaties en efficiëntie. Zorgen voor het bijhouden van de registratie van de bestede tijd en de afgelegde afstanden.

 • Berichten doorgeven via radio- en telefoonsystemen

  De communicatievaardigheden bezitten om berichten door te geven via een radio- en telefooninstallatie.

 • Codes gebruiken om te communiceren met taxichauffeurs

  Waar mogelijk codes gebruiken om het gebruik van conversatietaal te beperken en de productiviteit te verhogen.

 • Uren van taxi’s registreren

  De tijd en het nummer van elke taxi loggen bij het inchecken op het dispatchblad. Wiskundige en organisatorische vaardigheden gebruiken om de tijd van de taxi’s correct te monitoren.

 • Voertuigen koppelen aan routes

  Voertuigtypen afstemmen op transportroutes, rekening houdend met vervoersfrequentie, piekvervoerstijden, bestreken vervoersgebied en wegomstandigheden.

 • Taxitarieven toewijzen

  Taxitarieven toewijzen op basis van de aanvraag.

 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen

  Voorstellen ontwikkelen en passende besluiten nemen, rekening houdend met economische criteria.

 • Kaarten lezen

  Kaarten doeltreffend lezen.

 • Klachten opvolgen

  Follow-up van klachten of ongevallenmeldingen om adequate maatregelen te kunnen nemen om problemen op te lossen. Neem contact op met de betrokken autoriteiten of intern personeel om in verschillende situaties oplossingen te bieden.

 • Taxischema’s beheren

  De plannen en schema’s beheren voor het organiseren van taxiactiviteiten in stedelijke gebieden.

Optionele kennis en vaardigheden

diensten op een flexibele manier uitvoeren rijden in stedelijke gebieden hoogwaardige chauffeursdiensten verstrekken beschikken over computervaardigheden

Source: Sisyphus ODB