Beroep teamleider isolatie

Teamleiders isolatie monitoren de isolatiewerkzaamheden. Zij wijzen taken toe en nemen snelle beslissingen om problemen op te lossen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Energieprestaties van gebouwen

  Factoren die bijdragen tot een lager energieverbruik van gebouwen. De bouw- en renovatietechnieken die worden gebruikt om dat doel te bereiken. Wetgeving en procedures voor de energieprestaties van gebouwen.

 • Soorten isolatiemateriaal

  Verschillende soorten isolatiemateriaal en hun gebruiksmogelijkheden, voordelen, risico’s en kosten.

Vaardigheden

 • Producteigenschappen demonstreren

  Demonstreren hoe een product op een correcte en veilige manier te gebruiken, klanten informatie verstrekken over de belangrijkste kenmerken en voordelen van het product, de werking, het correcte gebruik en het onderhoud toelichten. Potentiële klanten overtuigen om artikelen te kopen.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Advies geven over bouwmaterialen

  Advies geven over en testen van een breed scala van bouwmaterialen.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Bouwmaterialen bestellen

  Bestellen van de benodigde materialen voor het bouwproject en ervoor zorgen dat u het meest geschikte materiaal koopt voor een goede prijs.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Voorraadniveaus bewaken

  Beoordelen hoeveel voorraad er wordt gebruikt en bepalen wat moet worden besteld.

 • Ervoor zorgen dat de deadline van het bouwproject wordt nagekomen

  De bouwprocessen plannen, programmeren en controleren om ervoor te zorgen dat het project binnen de gestelde termijn wordt voltooid.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Prijsaanvragen beantwoorden

  Prijzen en documenten opstellen voor de producten die klanten kunnen kopen.

 • Diensten van werknemers plannen

  Shifts van werknemers plannen om alle orders van de klanten af te ronden en het productieplan naar tevredenheid te voltooien.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Infraroodbeelden maken

  Gebruiken van een infraroodcamera om beelden te produceren die het infrarode deel van het spectrum weergeven.

 • Isolatie inspecteren

  De kwaliteit controleren van de isolatie van een constructie. De isolatie visueel inspecteren om fouten of defecten te detecteren. Infraroodbeelden analyseren om eventuele koudebruggen, luchtopeningen of onvoldoende isolatie te zien.

 • Werk van werknemers beoordelen

  De noodzaak voor arbeid beoordelen voor het werk dat gaat komen. De prestaties van het team van werknemers beoordelen en leidinggevenden hiervan op de hoogte brengen. Werknemers aanmoedigen en ondersteunen bij het leren, door hen technieken te leren en de toepassing te controleren om de kwaliteit van de producten en de arbeidsproductiviteit te waarborgen.

 • Binnenkomende bouwmaterialen verwerken

  Binnenkomende bouwmaterialen ontvangen, de transactie afhandelen en de onderdelen invoeren in een intern administratiesysteem.

 • Werken in een bouwteam

  Werken in een team in een bouwproject. Efficiënt communiceren, informatie uitwisselen met teamleden en rapporteren aan supervisors. Instructies volgen en zich aanpassen aan de veranderingen op een flexibele manier.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Compatibiliteit van materialen controleren

  Ervoor zorgen dat de materialen geschikt zijn om samen te worden gebruikt en dat er eventueel voorzienbare storingen kunnen optreden.

Optionele kennis en vaardigheden

isolatieparels in holtes pompen schuimisolatie aanbrengen meetinstrumenten gebruiken verlaagd plafond installeren energie-efficiëntie technische expertise leveren oppervlakken tijdens bouwwerken beschermen eerste hulp bieden kostenbeheer isolatiemateriaal installeren uitschuifbare stang om diagonalen te meten gebruiken contracten beheren benodigde bouwmaterialen berekenen afspraken met leveranciers uitonderhandelen regelgeving inzake bouwproducten isolatiemateriaal op maat snijden bouwprofielen installeren veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten schuurmachine gebruiken personeel aanwerven klevende wandcoating aanbrengen werknemers opleiden afdichtingsmembranen aanbrengen ergonomisch werken

Source: Sisyphus ODB