Beroep teamleider liftmontage

Teamleiders liftmontage monitoren de montage van liften. Zij houden het overzicht, wijzen taken toe en nemen snelle beslissingen om problemen op te lossen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake veiligheid van liften

  Lokale wetgeving over veiligheidsmechanismen voor liften, maximale belasting, maximale snelheden en installatieprocedures.

 • Veiligheidsmechanismen voor liften

  De verschillende mechanismen om te voorkomen dat een lift valt. De regulateur en de veiligheidsremmen in werking stellen.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Pneumatiek

  De toepassing van gas onder druk om mechanische beweging te produceren.

 • Hydraulica

  De krachtoverbrengingssystemen die de kracht van stromende vloeistoffen gebruiken om stroom over te brengen.

 • Soorten liften

  Verschillende soorten liften, op basis van hun werking, waaronder hydraulisch aangedreven liften. Diverse regelingen en configuraties voor de werking van liften.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Ervoor zorgen dat de deadline van het bouwproject wordt nagekomen

  De bouwprocessen plannen, programmeren en controleren om ervoor te zorgen dat het project binnen de gestelde termijn wordt voltooid.

 • Voorraadniveaus bewaken

  Beoordelen hoeveel voorraad er wordt gebruikt en bepalen wat moet worden besteld.

 • Installatie liftcabine aansturen

  Begeleid het proces waarbij een hijskraan de liftkooi naar de bovenkant van de eindschacht brengt en deze langs de steunsporen verlaagt. Communiceer met de kraanmachinist tijdens de installatie van de cabine om een correcte en veilige installatie te waarborgen.

 • Werking lift testen

  Testen van alle functies van een lift om een goede en efficiënte werking te garanderen.

 • Diensten van werknemers plannen

  Shifts van werknemers plannen om alle orders van de klanten af te ronden en het productieplan naar tevredenheid te voltooien.

 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren

  De situatie rondom u volgen en erop anticiperen. Snelle en passende maatregelen kunnen treffen in geval van onverwachte gebeurtenissen.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Werken in een bouwteam

  Werken in een team in een bouwproject. Efficiënt communiceren, informatie uitwisselen met teamleden en rapporteren aan supervisors. Instructies volgen en zich aanpassen aan de veranderingen op een flexibele manier.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Liftbesturing programmeren

  De liftbesturing configureren om ervoor te zorgen dat de lift correct en efficiënt werkt. De gewenste bedieningswijze voor één lift of voor een groep liften instellen. Zorgen voor een optimaal comfort en zo kort mogelijke reistijden.

 • Werk van werknemers beoordelen

  De noodzaak voor arbeid beoordelen voor het werk dat gaat komen. De prestaties van het team van werknemers beoordelen en leidinggevenden hiervan op de hoogte brengen. Werknemers aanmoedigen en ondersteunen bij het leren, door hen technieken te leren en de toepassing te controleren om de kwaliteit van de producten en de arbeidsproductiviteit te waarborgen.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Bouw van liftschachten controleren

  Toezicht op de bouw van de liftschacht in een gebouw. Controleer of de schacht recht en structureel goed is om de veilige werking van een lift te ondersteunen.

 • Binnenkomende bouwmaterialen verwerken

  Binnenkomende bouwmaterialen ontvangen, de transactie afhandelen en de onderdelen invoeren in een intern administratiesysteem.

Optionele kennis en vaardigheden

personeel aanwerven liftbesturing installeren werknemers opleiden analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren eerste hulp bieden afspraken met leveranciers uitonderhandelen hydraulische systemen installeren regelgeving inzake bouwproducten ondersteuningsmateriaal voor liftschachten installeren ict-problemen oplossen technische expertise leveren kostenbeheer motorkabels van lift bevestigen bouwmaterialen bestellen lading vastmaken ergonomisch werken veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten elektronica pneumatische systemen installeren prijsaanvragen beantwoorden benodigde bouwmaterialen berekenen gebruik van zware constructiewerktuigen aansturen liftregelaars installeren elektrische en elektronische apparatuur installeren

Source: Sisyphus ODB