Beroep teamleider vloerlegger

Teamleiders vloerleggers monitoren vloerwerkzaamheden. Zij wijzen taken toe en nemen snelle beslissingen om problemen op te lossen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten tegellijm

  Verschillende kleefstoffen voor verschillende soorten tegels, oppervlakken, droogtijden, omgevingsfactoren en kosten.

Vaardigheden

 • Werken in een bouwteam

  Werken in een team in een bouwproject. Efficiënt communiceren, informatie uitwisselen met teamleden en rapporteren aan supervisors. Instructies volgen en zich aanpassen aan de veranderingen op een flexibele manier.

 • Bouwmaterialen bestellen

  Bestellen van de benodigde materialen voor het bouwproject en ervoor zorgen dat u het meest geschikte materiaal koopt voor een goede prijs.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • 2D-schema's interpreteren

  Plannen en tekeningen in productieprocessen met afbeeldingen in twee dimensies interpreteren en begrijpen.

 • Advies geven over bouwmaterialen

  Advies geven over en testen van een breed scala van bouwmaterialen.

 • Compatibiliteit van materialen controleren

  Ervoor zorgen dat de materialen geschikt zijn om samen te worden gebruikt en dat er eventueel voorzienbare storingen kunnen optreden.

 • Prijsaanvragen beantwoorden

  Prijzen en documenten opstellen voor de producten die klanten kunnen kopen.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Tegelwerk plannen

  Plannen van de plaats van het tegelwerk op het oppervlak. Markeren van rechte en vlakke lijnen om de positie van de tegels te bepalen. Bepalen van de afstand tussen de tegels. Als tegels op maat moeten worden gezaagd, vermijd dan kleine splinters, omdat deze hard of bijna onmogelijk te snijden kunnen zijn, afhankelijk van het type tegel en de gebruikte apparatuur.

 • Oppervlaktehelling berekenen

  Zorg ervoor dat het geplande oppervlak de noodzakelijke helling heeft om plasjesvorming van water of vocht te voorkomen.

 • Voorraadniveaus bewaken

  Beoordelen hoeveel voorraad er wordt gebruikt en bepalen wat moet worden besteld.

 • Binnenkomende bouwmaterialen verwerken

  Binnenkomende bouwmaterialen ontvangen, de transactie afhandelen en de onderdelen invoeren in een intern administratiesysteem.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • 3D-schema's interpreteren

  Interpreteren en begrijpen van plannen en tekeningen in productieprocessen die representaties in drie dimensies bevatten.

 • Werk van werknemers beoordelen

  De noodzaak voor arbeid beoordelen voor het werk dat gaat komen. De prestaties van het team van werknemers beoordelen en leidinggevenden hiervan op de hoogte brengen. Werknemers aanmoedigen en ondersteunen bij het leren, door hen technieken te leren en de toepassing te controleren om de kwaliteit van de producten en de arbeidsproductiviteit te waarborgen.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Ervoor zorgen dat de deadline van het bouwproject wordt nagekomen

  De bouwprocessen plannen, programmeren en controleren om ervoor te zorgen dat het project binnen de gestelde termijn wordt voltooid.

 • Soorten tegels

  Tegels van verschillende afmetingen, materialen en glazuur. Hun eigenschappen, zoals gewicht, neiging tot afsplinteren of breken, vochtbestendigheid, hechting en kostprijs.

 • Diensten van werknemers plannen

  Shifts van werknemers plannen om alle orders van de klanten af te ronden en het productieplan naar tevredenheid te voltooien.

Optionele kennis en vaardigheden

benodigde bouwmaterialen berekenen vloerbetegeling onderhouden mozaïekwerktuigen gebruiken isolatiemateriaal installeren regelgeving inzake bouwproducten mozaïek maken gaten in tegel boren eerste hulp bieden ergonomisch werken persoonlijke administratie bijhouden werknemers opleiden tegelvoegen opvullen kunstgeschiedenis tegels snijden kostenbeheer tegellijm aanbrengen uitzettingsvoegen afdichten tegels leggen contracten beheren accessoires aan tegel bevestigen afspraken met leveranciers uitonderhandelen esthetiek technische expertise leveren meetinstrumenten gebruiken personeel aanwerven voegmiddelen mengen

Source: Sisyphus ODB