Beroep technicus 3D-printing

Technici 3D-printing helpen bij het ontwerpen en programmeren van producten, gaande van prothesen tot 3D-miniaturen. Zij kunnen ook onderhoud voor 3D-printers aanbieden, 3D-weergaven voor klanten controleren en 3D-printtests uitvoeren. Technici 3D-printing kunnen ook 3D-printers repareren, onderhouden en reinigen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Druktechnieken

  De technieken en processen om tekst en afbeeldingen te reproduceren door middel van een moedervorm of sjabloon, waaronder boekdruk, gravure en laserprint.

 • Drukmaterialen

  Materialen als papier, folie, metaalfolie en glas, waarop middels directe druk of via tussenrollen teksten of afbeeldingen kunnen worden overgedragen door het aanbrengen van inkt.

 • 3D-printproces

  Het proces voor het reproduceren van driedimensionale objecten door middel van 3D-printtechnologieën.

 • Drukken op grote machines

  Methoden, processen en beperkingen voor het drukken op machines die grote aantallen en formaten drukwerk produceren.

 • CAD-software

  De CAD-software voor het aanmaken, wijzigen, analyseren of optimaliseren van een ontwerp.

 • ICT-softwarespecificaties

  De kenmerken, het gebruik en de werking van diverse softwareproducten zoals computerprogramma’s en toepassingssoftware.

 • Onderhoud en reparatie

  Het behoud en het herstel van producten en systemen en de methoden en logistiek van deze praktijken.

 • 3D-modellering

  Het proces van de ontwikkeling van een wiskundige weergave van elk driedimensionaal oppervlak van een object via gespecialiseerde software. Het product wordt een 3D-model genoemd. Het kan worden weergegeven als een tweedimensionaal beeld door middel van een proces (3D-weergave), of gebruikt in een computersimulatie van fysieke verschijnselen. Het model kan ook fysiek worden aangemaakt met behulp van 3D-printapparatuur.

 • Onderhoud van printers

  Onderhoudsprocedures en technische werking van machines die gedrukt grafisch materiaal produceren.

Vaardigheden

 • Ontwerpspecificaties opstellen

  Opstellen van ontwerpspecificaties zoals de te gebruiken materialen en onderdelen en een kostenraming.

 • Grafische 3D-computersoftware bedienen

  Gebruiken van grafische ICT-tools, zoals Autodesk Maya, Blender, die digitale bewerking, modellering, rendering en compositie van grafieken mogelijk maken. Deze tools zijn gebaseerd op wiskundige representatie van driedimensionale objecten.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • CAD-software gebruiken

  Computer-aided design (CAD)-systemen gebruiken om te helpen bij de creatie, wijziging, analyse of optimalisering van een ontwerp.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Drukpersen bedienen

  Het bedienen van machines voor verschillende soorten drukwerk, waarbij het lettertype, de grootte van het papier en het gewicht worden aangepast. Hierdoor kunnen de stokletters en staartletters correct worden geplaatst.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Klant raad geven over technische mogelijkheden

  In het kader van een project technische oplossingen, met inbegrip van systemen, aanbevelen aan de cliënt.

Optionele kennis en vaardigheden

handmatige ontwerptechnieken wiskunde industriële techniek kwaliteitsnormen voor productie controleren geschiktheid van materialen vaststellen prothesen materiaal reinigen productkennis materialen berekenen technische tekeningen maken ontwerpbeginselen handmatige ontwerptechnieken gebruiken technische tekeningen cadd-software tekeningen ontwerpen fabricageprocessen prototypes ontwerpen mechanica blauwdrukken

Source: Sisyphus ODB