Beroep technicus afvalwaterzuivering

Technici afvalwaterzuivering helpen exploitatietechnici afvalwaterzuivering bij de bediening en het onderhoud van afvalwaterzuiveringsinstallaties en bij het zuiveringsproces van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook voeren zij reparaties uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Verslag doen van testresultaten

  De testresultaten rapporteren met de nadruk op bevindingen en aanbevelingen, waarbij de resultaten ingedeeld moeten worden op basis van intensiteit. Neem hierin relevante informatie op uit het testplan en zet de testmethoden uiteen, waarbij gebruik wordt gemaakt van metriek, tabellen en visuele methoden om waar nodig te verduidelijken.

 • Wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen

  Analyseren en interpreteren van gegevens zoals biologische eigenschappen om de kwaliteit van water te kennen.

 • Onderhoud van apparatuur garanderen

  Ervoor zorgen dat de voor de werking benodigde apparatuur regelmatig op fouten wordt gecontroleerd, dat routine-onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en dat reparaties worden gepland en uitgevoerd in geval van schade of gebreken.

 • Uitrusting voor waterbehandeling onderhouden

  Reparaties en routineonderhoudstaken uitvoeren op uitrusting die wordt gebruikt bij de zuiverings- en behandelingsprocessen van water en afvalwater.

 • Specifieke watereigenschappen beheren

  Kleppen draaien en schotten plaatsen in de troggen om het volume, de diepte, de afvoer en de temperatuur van het water aan te passen zoals aangegeven.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

 • Storingen aan apparatuur oplossen

  Schade en storingen aan apparatuur opsporen, rapporteren en repareren, communiceren met vertegenwoordigers op het terrein en met fabrikanten om reparatie- en vervangonderdelen te verkrijgen.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden

  Schriftelijke gegevens bijhouden van alle uitgevoerde herstel- en onderhoudswerkzaamheden, met inbegrip van informatie over de gebruikte onderdelen en materialen, enz.

 • Waterkwaliteit controleren

  Meten van de waterkwaliteit: temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, pH, N2, NO2, NH4, CO2, troebelheid, chlorofyl. Controleren van de microbiologische waterkwaliteit.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Besturingssysteem voor ontzilting onderhouden

  Onderhouden van een systeem om drinkwater te verkrijgen uit zout water.

 • Machines vervangen

  Evalueren wanneer moet worden geïnvesteerd in het vervangen van machines of werktuigmachines en de nodige maatregelen treffen.

Optionele kennis en vaardigheden

pompapparatuur bedienen waterleidingen repareren monsters op verontreinigende stoffen testen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving waterbehandelingen uitvoeren wateropslaguitrusting onderhouden persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken apparatuur voor waterzuivering bedienen laboratoriumtechnieken rioolslib verwijderen waterzuiveringsinstallaties op schepen gebruiken monsters voorbereiden voor tests desinfectieapparatuur voor water gebruiken monstertests uitvoeren besturingselementen van hydraulische machines bedienen correcte opslag van water verzekeren

Source: Sisyphus ODB