Beroep technicus bewegend licht

Technici bewegend licht zetten digitale en automatische verlichtingsapparatuur op, zetten dit klaar, controleren dit en onderhouden het om een optimale verlichtingskwaliteit van een live performance te bieden. Zij werken samen met de road crew om verlichtingsapparatuur en -instrumenten te lossen, op te zetten en te bedienen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Elektronische uitrusting verpakken

  Veilig verpakken van gevoelige elektronische apparatuur voor opslag en vervoer.

 • Veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het voorzien van tijdelijke elektriciteitsdistributie. Een installatie inschakelen en meten.

 • Belichtingsplan opstellen

  Technische tekeningen en documentatie maken binnen de verlichtingsafdeling.

 • Lichttafels opzetten

  Het installeren, verbinden en uitproberen van een lichtbord in een live performance omgeving.

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Energiebehoeften beoordelen

  De stroomvoorziening voor verschillende gebieden voorbereiden en deze beheren.

 • Controlesignalen verdelen

  De controlesignalen verdelen tussen lichtborden, dimmers en andere verlichtingsapparatuur. De controlesystemen kunnen hetzij DMX, hetzij op basis van een netwerk werken.

 • Technische problemen bij belichtingsapparatuur voorkomen

  Inspelen op eventuele technische problemen met belichtingsapparatuur.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Op de hoogte blijven van trends

  Nieuwe trens en ontwikkelingen in specifieke sectoren in de gaten houden en volgen.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Materiaal installeren

  Ervoor zorgen dat u de uitrusting volgens deadlines en tijdschema's opzet.

 • Voorstelling verlichten

  Een show verlichten op basis van concrete productiebehoeften.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Elektronische apparatuur afbouwen

  Verschillende soorten elektronische apparatuur na gebruik veilig verwijderen en opbergen.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op hoogte

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen en een reeks maatregelen volgen die risico's beoordelen, voorkomen en aanpakken bij werkzaamheden op grote afstand van de grond. Voorkomen dat mensen die onder deze constructies werken in gevaar komen en dat ze van ladders, rolsteigers, vaste werkbruggen, solitaire liften, enz. vallen, aangezien dit dodelijke of ernstige verwondingen kan veroorzaken.

Optionele kennis en vaardigheden

artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen artistiek plan aanpassen aan locatie voorzien in energiedistributie artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen voorraad verbruiksgoederen beheren status van belichting met automatische lichten plannen zichzelf promoten controlesystemen voor automatische uitrusting onderhouden klant raad geven over technische mogelijkheden automatische belichting onderhouden een professioneel netwerk ontwikkelen dimapparatuur onderhouden overleggen met betrokkenen over de implementatie van een productie persoonlijke administratie bijhouden eerste hulp uitvoeren bij brand verlichtingsapparatuur onderhouden systeemindeling voor een productie onderhouden eigen werkwijze documenteren lichten monteren automatische lichten monteren artistieke producties beschrijven status van belichting plannen elektrische apparatuur onderhouden tekenen voor een geïnstalleerd systeem voorraad van technische middelen beheren

Source: Sisyphus ODB