Beroep technicus biogas

Technici biogas zijn betrokken bij de winning van gas dat afkomstig is uit organisch materiaal en als stortgas of biogas wordt geproduceerd. Zij bedienen apparatuur in biogasinstallaties, voeren tests en onderhoudstaken uit en nemen maatregelen in geval van een storing.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Aardgas

  De diverse facetten van aardgas: winning, verwerking, bestanddelen, toepassingen, milieufactoren enz.

 • Biomassaconversie

  Conversieproces waarbij biologisch materiaal door verbranding of biobrandstof omgezet wordt in hitte gebruik makend van chemische, thermische en biochemische methoden.

 • Brandstof

  De verschillende kwaliteiten, gevaren en toepassingen van gasvormige brandstoffen, zoals oxyleenacetyleen, oxy-benzine, oxy-waterstof en andere.

 • Winningsprocessen aardgascondensaat

  Bekend zijn met gemeenschappelijke processen voor het afscheiden van zwaardere koolwaterstoffen als ethaan, propaan en butaan uit methaan, het eindproduct van een gasverwerkingsinstallatie. Bekend zijn met olieabsorptietechnieken, cryogene expansieprocessen en andere relevante processen.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Onderhoud van apparatuur garanderen

  Ervoor zorgen dat de voor de werking benodigde apparatuur regelmatig op fouten wordt gecontroleerd, dat routine-onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en dat reparaties worden gepland en uitgevoerd in geval van schade of gebreken.

 • Biogasinstallaties onderhouden

  Routineonderhoud en reparaties uitvoeren op apparatuur die energiegewassen en afval van landbouwbedrijven, de zogenaamde anaerobe gistingstanks, behandelt. Ervoor zorgen dat de apparatuur correct functioneert bij de omzetting van biomassa naar biogas dat wordt gebruikt voor de opwekking van warmte en elektriciteit.

 • Gasflessen bedienen

  Gascilinders op een veilige manier bedienen en ervoor zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.

 • Gaszuiverheid testen

  De zuiverheid van het gas testen met behulp van specifieke testapparatuur.

 • Voor juiste gasdruk zorgen

  Zorgen voor de nodige, gewoonlijk constante, druk van het gas dat deel uitmaakt van een machine of werktuig, zoals branders, dat gebruikt wordt voor het verwerken van metalen werkstukken tijdens het vervaardigen van metalen.

 • Biogasinstallaties bedienen

  Apparatuur die energiegewassen en afval van bedrijven, de zogenaamde anaerobe gistingstanks, bedienen. Ervoor zorgen dat de apparatuur correct functioneert bij de omzetting van biomassa naar biogas dat wordt gebruikt voor de opwekking van warmte en elektriciteit.

 • Storingen aan apparatuur oplossen

  Schade en storingen aan apparatuur opsporen, rapporteren en repareren, communiceren met vertegenwoordigers op het terrein en met fabrikanten om reparatie- en vervangonderdelen te verkrijgen.

Optionele kennis en vaardigheden

elektrische generatoren kleppen controleren samenwerken met ingenieurs boilers bedienen elektrische generatoren controleren stoomturbines bedienen gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit zorgen voor naleving van de milieuwetgeving zorgen voor herstellingen aan apparatuur grote onderdelen vervangen soorten stoommotoren elektriciteit naleving van gasverdelingsschema's verzekeren op afstand bediende uitrusting gebruiken technologieën voor hernieuwbare energie uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren

Source: Sisyphus ODB