Beroep technicus brandbeveiligingssystemen

Technici brandbeveiligingssystemen installeren en onderhouden brandbeveiligingsapparatuur, zoals brandblussers, brandalarmen, branddetectiesystemen of sprinklerinstallaties in faciliteiten om de naleving van veiligheidsnormen en de bescherming tegen brandgevaar te waarborgen. Zij inspecteren of de apparatuur goed werkt en voeren reparaties uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Brandbestrijdingssystemen

  De apparaten en systemen die worden gebruikt om branden te blussen; de brandtypen en scheikundige verschijnselen bij brand.

 • Regelgeving inzake brandveiligheid

  De wettelijke voorschriften voor brandveiligheid en brandpreventie in een pand.

 • Procedures inzake brandpreventie

  De voorschriften inzake brand- en explosiepreventie en de daarin gebruikte apparatuur, systemen en methoden.

Vaardigheden

 • Materiaal bestellen

  Indien nodig nieuwe apparatuur opzoeken en bestellen.

 • Brandblussers gebruiken

  Inzicht hebben in de werking van brandblusapparatuur en brandblustechnieken.

 • Schade inschatten

  Inschatten van de schade bij ongevallen of natuurrampen.

 • Brandweermateriaal inspecteren

  Inspecties op branduitrusting, zoals brandblussers, sprinklerinstallaties en systemen voor brandweervoertuigen, om ervoor te zorgen dat de apparatuur functioneel is en om de gebreken ervan te beoordelen.

 • Veiligheidssystemen onderhouden

  Activiteiten uitvoeren voor het onderhoud van brandbestrijdings- en de bijbehorende veiligheidssystemen.

 • Preventief onderhoud van brandweervoertuigen uitvoeren

  Brandweervoertuigen op elk moment klaar voor gebruik houden. Onderhouden van alle aspecten van brandweervoertuigen en ervoor zorgen dat voertuigen correct functioneren.

 • Zorgen voor herstellingen aan apparatuur

  Indien nodig zorgen voor reparatie van de apparatuur.

 • Kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren

  Het uitvoeren van routineonderhoud op apparatuur. Kleine defecten in apparatuur herkennen en vaststellen en zo nodig reparaties uit te voeren.

Optionele kennis en vaardigheden

veiligheidsstrategieën testen verschillende communicatiekanalen gebruiken hydraulica advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid preventie van verontreiniging werkgerelateerde verslagen schrijven wetgeving inzake pyrotechnische artikelen milieubeleid inspecties uitvoeren verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken voertuigonderhoud uitvoeren omgaan met gevaarlijke goederen risicoanalyses uitvoeren

Source: Sisyphus ODB