Beroep technicus computerhardware

Technici computerhardware werken samen met computerhardware-ingenieurs bij de ontwikkeling van computerhardware, zoals moederborden, routers en microprocessors. Technici computerhardware zijn verantwoordelijk voor het bouwen, testen, monitoren en onderhouden van de ontwikkelde computertechnologie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Hardwarearchitecturen

  Ontwerpen die fysieke hardwarecomponenten en hun onderlinge verbondenheid tonen.

 • Hardwareplatforms

  De kenmerken van de hardwareconfiguratie die nodig is voor de verwerking van het applicatiesoftwareproduct.

 • Hardwarematerialen

  Kenmerken, toepassingen en milieueffecten van materialen die worden gebruikt voor het ontwikkelen van hardware.

 • Hardwarecomponenten

  De belangrijkste onderdelen van een hardwaresysteem, waaronder lcd-schermen, camerasensoren, microprocessoren, geheugens, modems, batterijen en hun onderlinge verbindingen.

 • Schakelschema’s

  Lees en begrijp de schakelschema’s, die de aansluitingen tussen de apparaten laten zien, zoals stroom- en signaalaansluitingen.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Computertechnologie

  Computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en apparatuur die gegevens kunnen opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren.

 • Testprocedures voor hardware

  De processen waarmee hardwarecomponenten of -systemen worden getest, waaronder de systeemtest (ST), de lopende betrouwbaarheidstest (ongoing reliability test, ORT) en de in-circuittest (ICT).

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Computertechniek

  Technische discipline die computerwetenschap combineert met elektrotechniek om computerapparatuur en -software te ontwikkelen. Computertechniek houdt zich bezig met elektronica, softwareontwerp en de integratie van hardware en software.

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek

  Ingenieurs of wetenschappers assisteren bij het uitvoeren van experimenten, het uitvoeren van analyses, het ontwikkelen van nieuwe producten of processen, het construeren van theorie en kwaliteitscontrole.

 • Hardware testen

  Test computerhardwaresystemen en apparatuur met behulp van geschikte apparatuur en testmethoden, zoals de systeemtest (ST), de lopende betrouwbaarheidstest (ORT) en de "in-circuittest" (ICT). De prestaties van het systeem volgen en evalueren en indien nodig maatregelen nemen.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Hardware installeren

  Het samenstellen van de noodzakelijke hardwarecomponenten, zoals het moederbord, de centrale verwerkingseenheid (CPU), de harde schijf, het schijfstation, de voedingseenheid, de RAM, de PGB-kaart, de muis, het toetsenbord, de camera’s en andere noodzakelijke onderdelen voor de bouw van het computerapparaat. De onderdelen handmatig bevestigen met behulp van schroevendraaiers of gebruiksapparaten en de bedrading installeren.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

Optionele kennis en vaardigheden

ml besturingssystemen installeren cam-software gebruiken typescript c++ kwaliteitsstandaarden computerprogrammering matlab perl vbscript gegevens over de voortgang van het werk bijhouden javascript sas language erlang assembly visual basic cad-software een cnc-controller programmeren nieuwe producten in de productie integreren php software laten aansluiten bij systeemarchitecturen technische rapporten schrijven lisp firmware computerhardware onderhouden python r apl c# elektrotechniek scratch cobol microsoft visual c++ wiskunde storingen aan apparatuur oplossen asp.net coffeescript pascal cad-software gebruiken sap r3 objective-c smalltalk ruby software installeren firmware programmeren abap machines vervangen swift common lisp haskell openedge advanced business language scala groovy technische communicatievaardigheden toepassen java ajax prolog

Source: Sisyphus ODB