Beroep technicus halfgeleiderindustrie

Technici halfgeleiderindustrie vervaardigen elektronische halfgeleiders en halfgeleiderapparaten, zoals microchips of geïntegreerde schakelingen (IC’s). Zij kunnen de producten ook repareren, testen en controleren. Technici halfgeleiderindustrie werken in cleanrooms en moeten daarom een speciale lichtgewicht outfit over hun kleding heen dragen om te voorkomen dat deeltjes hun werkplek verontreinigen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Micro-elektronica

  Micro-elektronica is onderdeel van de elektronica en heeft betrekking op de studie, het ontwerp en de fabricage van kleine elektronische componenten, waaronder microchips.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Microassemblage

  De assemblage van nano-, micro- of mesocosale systemen en onderdelen met afmetingen tussen 1 µm en 1 mm. Vanwege de behoefte aan precisie op microschaal vereisen microassemblages betrouwbare apparatuur voor visuele afstelling, zoals beeldvormingssystemen voor ionenstralen en stereo-elektronische microscopen, alsmede precisie-instrumenten en -machines, zoals microgrijpers. De microsystemen worden geassembleerd volgens de technieken van dopinggebruik, dunne films, etsen, lijmen, microlithografie en polijsten.

 • Halfgeleiders

  Halfgeleiders zijn essentiële componenten van elektronische circuits en bevatten zowel eigenschappen van isolatoren (bijv. glas) als van geleiders (bijv. koper). De meeste halfgeleiders zijn kristallen van silicium of germanium. Door andere elementen in het kristal in te brengen door middel van dotering, veranderen de kristallen in halfgeleiders. Afhankelijk van de hoeveelheid elektronen die door het doteringsproces worden gecreëerd, veranderen de kristallen in N-type halfgeleiders of P-type halfgeleiders.

 • Geïntegreerde schakelingen

  Elektronische componenten, bestaande uit een aantal elektronische schakelingen die zijn aangebracht op halfgeleidermateriaal, bijvoorbeeld silicium. Geïntegreerde schakelingen kunnen op microschaal miljarden elektronische componenten bevatten en behoren tot de basiscomponenten van elektronische apparaten.

Vaardigheden

 • Wafers polijsten

  Robotmachines bedienen om de wafers schoon te maken en te polijsten met behulp van een proces dat ‘leppen’ wordt genoemd. Dit resulteert in siliciumwafers met een oppervlakteruwheid van minder dan een miljoenste millimeter.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Werking van machines volgen

  De werking van machines volgen, de productkwaliteit beoordelen en ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de standaards.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Steriele kleding dragen

  Passende kleding dragen voor een omgeving met een hoge mate van properheid om de mate van verontreiniging te beheersen.

 • Schakelontwerpen op wafers etsen

  Schakelontwerpen op wafers etsen via een proces dat ‘fotolithografie’ wordt genoemd. Eerst worden de wafers gecoat met lichtgevoelige chemische stoffen die hard worden bij blootstelling aan uv-licht. In verzegelde donkere ruimten wordt licht via een miniatuurlens door het beeld van het ontwerp op de gecoate wafer gestuurd. Wanneer de chemische stof wordt verwijderd, blijft alleen het ontwerp over. De wafers worden laag per laag opgebouwd, waarbij het foto-etsproces in elke nieuwe laag wordt herhaald. Sommige lagen worden gekookt, sommige lagen worden geïoniseerd door plasma en sommige lagen worden in metaal gebakken. Elke behandeling verandert de eigenschappen van die laag.

 • Onderdelen opmeten

  Meetinstrumenten bedienen om delen van vervaardigde objecten te meten. Rekening houden met de specificaties van de fabrikant om de meting uit te voeren.

 • Halfgeleiderkristallen produceren

  Laden van ruwe halfgeleidermaterialen, zoals polysilicium, in de oven. Het resulterende meer van gesmolten silicium wordt vervolgens in een smeltkroes gesponnen en een siliciumzaadkristal wordt erin gestoken terwijl het in de tegenovergestelde richting draait. Wanneer het gesmolten polysilicium afkoelt, wordt het zaadkristal langzaam teruggetrokken. Het resultaat is een enkel halfgeleiderkristal met een diameter van ongeveer 200 millimeter.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Halfgeleidende materialen inspecteren

  Controleren van de kwaliteit van de gebruikte materialen, controleren van de zuiverheid en de moleculaire oriëntatie van de halfgeleiderkristallen en testen van de substraten op oppervlaktedefecten met behulp van elektronische testapparatuur, microscopen, chemicaliën, röntgenstralen en precisie-meetinstrumenten.

 • Kristallen in wafers snijden

  Draadzaagmachines bedienen om siliciumkristallen in ultradunne schijfjes (wafels) van ongeveer 2/3 mm dik te snijden.

 • Elektronische schakelingen op wafels plaatsen

  Plaatsen van transistors en andere elektronische schakelingselementen op de afgewerkte siliciumschijven en wafels snijden in afzonderlijke geïntegreerde schakelingen (IC's) of microchips.

 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren

  Toezicht houden op de kwaliteitsnormen van het fabricage- en afwerkingsproces.

 • Wafers schoonmaken

  De halfgeleider wafers reinigen met behulp van geschikte reinigingsapparatuur, zoals automatische waferreinigers, verstuivers en chemische baden.

 • Defecte producten verwijderen

  Defecte materialen verwijderen uit de productielijn.

 • Defecte productiematerialen melden

  Het bijhouden van de vereiste bedrijfsadministratie en -formulieren om eventuele defecte materialen of twijfelachtige omstandigheden bij de productie van machines en apparatuur te kunnen melden.

Optionele kennis en vaardigheden

toezicht houden op de logistiek van eindproducten bestellingen van onderdelen uitvoeren productieapparatuur afstellen kwaliteitsstandaarden elektronische componenten repareren elektrische apparatuur van coating voorzien gegevens over de voortgang van het werk bijhouden soorten geïntegreerde schakelingen kwaliteit van producten controleren regelgeving inzake afvalverwijdering gevaarlijk afval verwijderen defecte onderdelen vervangen zorgen voor de openbare orde en veiligheid precisiemachines bedienen storingen aan apparatuur oplossen gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen schakelschema’s technische communicatievaardigheden toepassen

Source: Sisyphus ODB