Beroep technicus-landmeter

Technici-landmeters voeren technische landmeetkundige taken uit. Zij helpen landmeters, architecten of ingenieurs bij het uitvoeren van technische landmeetkundige taken zoals het opmeten van percelen, het maken van bouwtekeningen en het bedienen van nauwkeurige meetapparatuur.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Cartografie

  De studie van de interpretatie van de inhoud van kaarten, de metingen en de technische specificaties. 

 • Geomatica

  De wetenschappelijke discipline die het verzamelen, opslaan en verwerken van geografische informatie bestudeert.

 • Inspectiemethoden

  Inzicht hebben in de enquêtemethoden, de teledetectietechnieken en apparatuur.

 • Geografische informatiesystemen

  De instrumenten voor geografische kartering en plaatsbepaling, waaronder GPS (wereldwijd plaatsbepalingssysteem), GIS (geografische informatiesystemen) en teledetectie.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Topografie

  Grafische weergave van de oppervlakte van een plaats of regio op een kaart waarop hun relatieve posities en hoogten zijn aangegeven.

 • Landmeting

  De techniek voor het bepalen van de driedimensionale positie van punten op het aardoppervlak en de afstanden en hoeken daartussen.

 • Geodesie

  De wetenschappelijke discipline die toegepaste wiskunde en aardwetenschappen combineert om de aarde te meten en te beschrijven. Het onderzoek omvat verschijnselen als zwaartekrachtvelden, poolbewegingen en getijden.

 • Onderzoekstechnieken

  Technieken voor het bepalen van een doelgroep, het kiezen van de juiste onderzoeksmethode en het analyseren van de gegevens.

Vaardigheden

 • Verzamelde onderzoeksgegevens verwerken

  Analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens uit een brede hoeveelheid aan bronnen, zoals satellietopnames, luchtfotografie en lasermeetsystemen.

 • Landmeetapparatuur bedienen

  Bedienen en afstellen van meetinstrumenten zoals theodolieten en prisma's en andere elektronische afstandsmeetinstrumenten.

 • Landmetingen uitvoeren

  Onderzoeken uitvoeren om de locatie en kenmerken van natuurlijke en door de mens aangelegde structuren op zowel het oppervlakte- als het grondwater en onder water te bepalen. Elektronische apparatuur voor de meting van de afstand en digitale meetinstrumenten bedienen.

 • Precisie-instrumenten ijken

  De precisie-instrumenten onderzoeken en beoordelen of het instrument voldoet aan de kwaliteitsnormen en productiespecificaties. De betrouwbaarheid corrigeren en aanpassen door de output te meten en de resultaten te vergelijken met de gegevens van een referentie-apparaat of een reeks gestandaardiseerde resultaten.

 • Landmeetapparatuur afstellen

  Ervoor zorgen dat de meting nauwkeurig is door de landmeetapparatuur af te stellen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Verslag van landmeting voorbereiden

  Een onderzoeksrapport opstellen met informatie over de grenzen van de eigendom, de hoogte en diepte van het terrein, enz.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Geofysische gegevens interpreteren

  Gegevens van geofysische aard interpreteren: De vorm, de zwaartekracht en de magnetische velden van de aarde, de structuur en samenstelling van de aarde, en de geofysische dynamiek en de oppervlakte-expressie daarvan in de platentektoniek.

 • Onderzoeksberekeningen uitvoeren

  Uitvoeren van berekeningen en het verzamelen van technische gegevens voor het bepalen van grondkrommingscorrecties, aanpassingen en aansluitingen op het traject, niveau runs, azimuts, plaatsen van markeringen, enz.

 • Onderzoeksmetingen registreren

  Beschrijvende gegevens verzamelen en verwerken aan de hand van documenten zoals schetsen, tekeningen en nota’s.

 • Berekeningen van onderzoeken vergelijken

  De nauwkeurigheid van gegevens bepalen door berekeningen te vergelijken met toepasselijke normen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

Optionele kennis en vaardigheden

gegevens verzamelen met een gps geografische informatiesystemen gebruiken gis-gegevens verzamelen grenzen vaststellen themakaarten maken cad-software gebruiken technische beginselen voorafgaand aan landmeting onderzoek uitvoeren vastgoed taxeren wettelijke voorschriften voor stedelijke planning civiele techniek geologische databases ontwikkelen geologische gegevens verzamelen kaartgegevens verzamelen engineeringprocessen geografie geologie geologische kaartsecties voorbereiden gis-rapporten maken digitale cartografie toepassen technische ontwerpen aanpassen

Source: Sisyphus ODB