Beroep technicus metallurgie

Technici metallurgie bieden technische ondersteuning bij het onderzoeken en uitvoeren van experimenten op mineralen, metalen, legeringen, olie en gas. Zij dragen ook bij tot de verbetering van de winningsmethoden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verwerking van non-ferrometalen

  Verschillende methoden voor de verwerking van non-ferrometalen en legeringen, zoals koper, zink en aluminium.

 • Edelmetalen

  Soorten zeldzame metalen die van nature voorkomen en een hoge economische waarde hebben.

 • Soorten corrosie

  De verschillende soorten oxidatiereacties met de omgeving, zoals roestvorming, putcorrosie in koper, spanningscorrosie en andere.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

 • Legeringen van edelmetalen

  Soorten materiaal bestaande uit twee of meer metalen of niet-metalen.

 • Metaaltrekprocessen

  De verschillende soorten trekprocessen bij metaalproductie, zoals draadtrekken, staaftrekken en buistrekken.

 • Verwerking van edelmetalen

  Diverse verwerkingsmethoden voor edelmetaal, zoals goud, zilver en platina.

 • Verwerking van ferrometalen

  Diverse verwerkingsmethoden voor ijzer en ijzerhoudende legeringen waaronder staal, roestvast staal en gietijzer.

Vaardigheden

 • Laboratoriumapparatuur onderhouden

  Laboratoriumglaswerk en andere apparatuur na gebruik schoonmaken en het controleren op schade of corrosie om de goede werking ervan te waarborgen.

 • Veldwerk uitvoeren

  Veldwerk of onderzoek uitvoeren waarbij informatie wordt verzameld buiten een laboratorium- of werkplekomgeving. Plaatsen bezoeken om specifieke informatie over het veld te verzamelen.

 • Delfstoffen testen

  Monsters van minerale stoffen nemen voor testdoeleinden. Diverse chemische en fysieke proeven uitvoeren op de materialen.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Extractiegegevens interpreteren

  Extractiegegevens verwerken en interpreteren en feedback naar de ontwikkelteams sturen; lessen toepassen op concrete operationele activiteiten.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Monstertests uitvoeren

  Onderzoeken en tests uitvoeren op voorbereide monsters, elke mogelijkheid van accidentele of opzettelijke besmetting tijdens de testfase vermijden. De bemonsteringsapparatuur bedienen in overeenstemming met de parameters van het ontwerp.

 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren

  Analyseren van experimentele gegevens en de resultaten interpreteren om rapporten en samenvattingen van bevindingen te schrijven

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

metallurgische structurele analyse uitvoeren materiaalkunde chemische processen advies geven over bouwmaterialen eigenschappen voor delfstofafzetting vaststellen vernieuwingsprocessen graaftechnieken monsters van bouwmaterialen testen chemische technologieën voor metaalproductie zorgen voor naleving van de milieuwetgeving alternatieve mijnbouwmethoden ontwikkelen metaal bewerken wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw metaalsoorten van ertssoorten scheiden metaal- en metaalertsproducten berichten over analyseresultaten

Source: Sisyphus ODB