Beroep technicus metrologie

Technici metrologie passen hun praktische kennis van metrologie toe om meetinstrumenten en testapparatuur te kalibreren en de prestaties ervan te analyseren. Zij zorgen ervoor dat de geëvalueerde apparatuur voldoet aan de eisen op het gebied van precisie, prestaties en nauwkeurigheid. Zij brengen verslag uit over hun werk en geven advies over technische zaken met betrekking tot meetinstrumenten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Metrologie

  De methoden en theorie van de meting in een wetenschappelijke context, met inbegrip van internationaal aanvaarde meeteenheden, de praktische toepassing van deze eenheden en de interpretatie van metingen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Instrumentatietechniek

  De wetenschaps- en ingenieursdiscipline die probeert productiegerelateerde procesvariabelen te sturen. Ze focust ook op het ontwerpen van systemen met gewenste gedragingen. Deze systemen gebruiken sensoren om de uitvoerprestaties te meten van het desbetreffende apparaat.

Vaardigheden

 • Materiaal bestellen

  Indien nodig nieuwe apparatuur opzoeken en bestellen.

 • Precisie-instrumenten ijken

  De precisie-instrumenten onderzoeken en beoordelen of het instrument voldoet aan de kwaliteitsnormen en productiespecificaties. De betrouwbaarheid corrigeren en aanpassen door de output te meten en de resultaten te vergelijken met de gegevens van een referentie-apparaat of een reeks gestandaardiseerde resultaten.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Analytisch werken

  Informatiestromen analyseren om berichten snel en nauwkeurig te reconstrueren. Navigeer een taal om uitleg te geven over dezelfde betekenis of het gevoel in situaties waarin er geen sprake is van een woord- of letterlijke vertaling.

 • Technische rapporten schrijven

  Technische klantenrapporten samenstellen die begrijpelijk zijn voor mensen zonder technische achtergrond.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Technisch materiaal onderhouden

  Een inventaris bijhouden van teeltmateriaal en benodigdheden. Zo nodig aanvullende materialen bestellen.

 • Ijkverslagen schrijven

  Rapporteren over de metingen en resultaten van de ijking van het instrument. Een ijkverslag bevat de doelstellingen en de aanpak van de test, beschrijvingen van de geteste instrumenten of producten, testprocedures en testresultaten.

 • Precisiemeetinstrumenten hanteren

  De grootte meten van een verwerkt deel bij de controle en markering ervan om na te gaan of het aan de norm voldoet, door gebruik te maken van twee en driedimensionale nauwkeurige meetapparatuur zoals een schuifmaat, een micrometer en een meetprofiel.

 • Contact opnemen met wetenschappers

  Luisteren, reageren en zorgen voor een vlotte communicatie met wetenschappers om hun bevindingen en informatie te extrapoleren naar een gevarieerde reeks toepassingen, waaronder bedrijven en de industrie.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

Optionele kennis en vaardigheden

laboratoriumtechnieken wetenschappelijk onderzoek uitvoeren natuurkunde elektronica elektronische instrumenten kalibreren biologie geometrie laboratoriumapparaten ijken materiaal inspecteren meteorologie laboratoriumapparatuur onderhouden relaties tussen hoeveelheden bestuderen algebra

Source: Sisyphus ODB