Beroep technicus ontziltingsinstallaties

Technici ontziltingsinstallaties bedienen, monitoren en onderhouden apparatuur van ontziltingsinstallaties. Zij zorgen ervoor dat de wettelijke, veiligheids- en gezondheidsvoorschriften worden nageleefd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Besturingssysteem voor ontzilting beheren

  Een systeem voor de verwijdering van zout beheren om drinkwater te verkrijgen.

 • Watertestprocedures uitvoeren

  Procedures voor het testen van de waterkwaliteit uitvoeren, zoals pH-tests en opgeloste vaste stoffen. Instrumentatietekeningen begrijpen.

 • Besturingssysteem voor ontzilting onderhouden

  Onderhouden van een systeem om drinkwater te verkrijgen uit zout water.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden

  Gegevens over de productie en de ontwikkeling van mijnen bijhouden, met inbegrip van de prestaties van machines.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Monsters nemen

  Apparatuur instellen en bedienen om water-, gas- of bodemmonsters te nemen voor tests.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

Optionele kennis en vaardigheden

mechanica chemie kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren tussen ploegen communiceren elektriciteit werknemers opleiden

Source: Sisyphus ODB