Beroep technicus opto-elektronica

Technici opto-elektronica werken samen met ingenieurs opto-elektronica bij de ontwikkeling van opto-elektronische systemen en componenten, zoals fotodioden, optische sensoren, lasers en leds. Technici opto-elektronica bouwen, testen, installeren en kalibreren opto-elektronische apparatuur. Zij lezen blauwdrukken en andere technische tekeningen om test- en kalibratieprocedures te ontwikkelen.

Technicus opto-elektronica: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Optiek

  De wetenschap die bestanddelen en gedragingen van licht bestudeert.

 • Schakelschema’s

  Lees en begrijp de schakelschema’s, die de aansluitingen tussen de apparaten laten zien, zoals stroom- en signaalaansluitingen.

 • Eigenschappen van optisch glas

  De kenmerken van optisch glas, zoals brekingsindex, dispersie en chemische eigenschappen.

 • Normen voor optische apparaten

  De nationale en internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen en -voorschriften voor het gebruik en de vervaardiging van optische apparatuur, met inbegrip van optische materialen, optische componenten, optische systemen, oogheelkundige apparatuur, optomechanische apparatuur, optische meetapparatuur, fotografische apparatuur en opto-elektronische apparatuur.

 • Opto-elektronica

  Tak van elektronica en optica gewijd aan de studie en het gebruik van elektronische apparaten die licht detecteren en regelen.

 • Optisch productieproces

  Het proces en de verschillende stadia van de fabricage van een optisch product, van het ontwerp en het prototype tot de opstelling van optische componenten en lenzen, de assemblage van optische apparatuur en de tussentijdse en definitieve beproeving van de optische producten en de onderdelen daarvan.

 • Optische componenten

  De onderdelen en materialen die nodig zijn voor de opbouw van optische instrumenten, zoals lenzen en frames.

 • Optische techniek

  Subdiscipline van techniek die betrekking heeft op de ontwikkeling van optische instrumenten en toepassingen, zoals telescopen, microscopen, lenzen, lasers, glasvezelcommunicatie en beeldvormingssystemen.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Opto-elektronische apparaten

  Elektronische apparaten, systemen en componenten met optische kenmerken. Deze inrichtingen of componenten kunnen elektrisch aangedreven lichtbronnen zijn, zoals leds en laserdioden, onderdelen die licht kunnen omzetten in elektriciteit, zoals zonne- of fotovoltaïsche cellen, of apparaten die licht elektronisch kunnen manipuleren en sturen.

 • Normen voor elektronische apparaten

  De nationale en internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen en -voorschriften voor het gebruik en de vervaardiging van elektronische apparatuur en onderdelen daarvan, zoals halfgeleiders en printplaten.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Soorten optische instrumenten

  Beschikken over informatie over soorten optische instrumenten en lenzen, waaronder microscopen en telescopen, en over hun mechanische eigenschappen, hun onderdelen en hun kenmerken.

 • Refractiesterkte

  Refractiesterkte of de optische sterkte is de mate waarin een optisch systeem, zoals een lens, licht convergeert of divergeert. Divergerende lenzen hebben een negatieve refractiesterkte, terwijl convergerende lenzen een positieve refractiesterkte hebben.

Vaardigheden

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Van optische coating voorzien

  Aanbrengen van een coating op optische lenzen, zoals reflecterende coating op spiegels, antireflecterende coatings aan cameralenzen, of gekleurde coatings op zonnebrillen.

 • Optische componenten testen

  Optische systemen, producten en onderdelen testen met behulp van passende optische testmethoden, zoals het uitvoeren van tests met axiale stralen en schuine stralen.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Optische onderdelen schoonmaken

  Optische onderdelen schoonmaken na elke cyclus in het productieproces.

 • Opto-elektronica testen

  Testen van opto-elektronische systemen, producten en onderdelen die gebruik maken van elektronische, optische en fotonische test- en meetapparatuur.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Optische assemblagemachines bedienen

  Optische verwerkings- of assemblageapparatuur instellen en bedienen, zoals optische spectrumanalysatoren, motorzagen, lasers, matrijsbinders, soldeerbouten en draadbinders.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek

  Ingenieurs of wetenschappers assisteren bij het uitvoeren van experimenten, het uitvoeren van analyses, het ontwikkelen van nieuwe producten of processen, het construeren van theorie en kwaliteitscontrole.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Opto-elektronica assembleren

  Opto-elektronische componenten en systemen, zoals lasers en beeldvormingssystemen, voorbereiden, bouwen en assembleren met behulp van soldeer-, micro-fabricage- en polijsttechnieken.

Optionele kennis en vaardigheden

micro-optische apparatuur optomechanische apparaten elektronica solderen werking van machines volgen sensoren voor digitale camera's storingen aan apparatuur oplossen cae-software sensoren cam-software gebruiken micro-elektronica elektromagnetisch spectrum microprocessors optische instrumenten ijken firmware cad-software optische apparatuur onderhouden firmware programmeren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden technische rapporten schrijven steriele kleding dragen nieuwe producten in de productie integreren precisie-instrumenten gebruiken printplaten halfgeleiders lasers technische communicatievaardigheden toepassen soldeertechnieken toepassen precisiemachines bedienen moem microsensoren

Source: Sisyphus ODB