Beroep technicus productontwikkeling

Technici productontwikkeling verbeteren de efficiëntie van productontwikkeling, stellen apparatuur in en ontwikkelen en testen oplossingen voor technische problemen. Zij werken nauw samen met ingenieurs en technologen, inspecteren producten, voeren tests uit en verzamelen gegevens.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Materiaalmechanica

  Het gedrag van vaste voorwerpen bij blootstelling aan belastingen en spanningen, alsmede de wijze van berekenen van deze belastingen en spanningen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • CAD-software

  De CAD-software voor het aanmaken, wijzigen, analyseren of optimaliseren van een ontwerp.

Vaardigheden

 • Samenwerken met ingenieurs

  Nauw samenwerken en communiceren met ingenieurs over ontwerpen of nieuwe producten.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • CAD-software gebruiken

  Computer-aided design (CAD)-systemen gebruiken om te helpen bij de creatie, wijziging, analyse of optimalisering van een ontwerp.

 • Advies geven aan technici

  Hulp en advies verlenen aan technisch personeel in het geval van storingen in de machine en andere reparatiewerkzaamheden.

 • Productontwerpen ontwikkelen

  De eisen van de markt omzetten in productontwerp en -ontwikkeling.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

Optionele kennis en vaardigheden

stressbestendigheid van producten analyseren testapparatuur gebruiken productieprocessen plannen spanningsweerstand van materialen analyseren inspectierapporten schrijven blauwdrukken zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal proefdraaien stressanalyserapporten schrijven productieprocessen fabricageprocessen productieprocessen analyseren voor verbetering planlezen bedrijfskosten beoordelen testgegevens vastleggen computergestuurde technische systemen gebruiken samenwerken met ontwerpers

Source: Sisyphus ODB