Beroep technicus robotica

Technici robotica werken samen met ingenieurs bij de ontwikkeling van robotapparatuur en -toepassingen door een combinatie van mechanica, elektronica en computertechniek. Zij bouwen, testen, installeren en kalibreren robotapparatuur.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechatronica

  Multidisciplinair technisch gebied dat principes van de elektrotechniek, de telecommunicatie, de regeltechniek, de computertechniek en de werktuigbouw combineert bij productontwerp en fabricageprocessen. De combinatie van deze technische gebieden draagt bij aan het ontwerpen en ontwikkelen van ‘slimme’ apparaten en helpt een optimale balans te bereiken tussen mechanische structuur en besturing.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Regeltechniek

  Subdiscipline van engineering die zich richt op het sturen van het gedrag van systemen door het gebruik van sensoren en actuatoren.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Elektrotechniek

  Beschikken over inzicht in elektrotechniek, een vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek en toepassingen op het gebied van elektriciteit, elektronica en elektromagnetisme.

 • Componenten van robotsystemen

  De onderdelen die in robotsystemen kunnen worden gevonden, zoals microprocessoren, elektronica, sensoren, schakelborden, codeerders, servomotoren, besturingseenheden, pneumatiek of hydraulica.

 • Automatiseringstechnologie

  Het geheel van technologieën die een proces, systeem of apparaat automatisch doen werken door het gebruik van regelsystemen.

 • Robotica

  De tak van engineering die betrekking heeft op het ontwerp, de bediening, de productie en het gebruik van robots. De robotica maakt deel uit van de werktuigbouw, de elektrotechniek en de computerwetenschappen en overlapt met de mechatronica en de automatiseringstechniek.

Vaardigheden

 • Robotinstallaties afstellen

  Een robotinstallatie afstellen en programmeren die ingezet wordt bij machinale processen als vervanging of ondersteuning van arbeidskrachten, zoals de zesassige robotinstallatie.

 • Robots assembleren

  Robotgestuurde machines, apparaten en onderdelen assembleren aan de hand van technische tekeningen. De noodzakelijke onderdelen van robotsystemen, zoals robotbesturingseenheden, transportbanden en instrumenten aan het einde van de arm programmeren en installeren.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Werking van machines volgen

  De werking van machines volgen, de productkwaliteit beoordelen en ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de standaards.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Veiligheidsnormen in industriële contexten volgen

  De veiligheidsprocedures en -normen voor de industriële context in acht nemen, met name waar het gaat om machines.

 • Mechatronische eenheden testen

  Testen van mechatronische eenheden met behulp van geschikte apparatuur. Gegevens verzamelen en analyseren. De prestaties van het systeem controleren en evalueren en indien nodig maatregelen nemen.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Regelsystemen voor machines opzetten

  Opzetten of aanpassen van regelsystemen voor machines om omstandigheden zoals materiaalstroom, temperatuur of druk te reguleren.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek

  Ingenieurs of wetenschappers assisteren bij het uitvoeren van experimenten, het uitvoeren van analyses, het ontwikkelen van nieuwe producten of processen, het construeren van theorie en kwaliteitscontrole.

Optionele kennis en vaardigheden

mechatronische eenheden assembleren computertechniek hardware installeren firmware programmeren op de hoogte blijven van de digitale transformatie van industriële processen opto-elektronica veiligheidstechniek vermogenselektronica computerwetenschappen sensoren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden mechatronische instrumenten ijken software installeren elektrische schijven cam-software gebruiken technische principes onderzoeken communiceren met klanten cad-software gebruiken pneumatiek nieuwe producten in de productie integreren hybride besturingssystemen projectbeheer uitvoeren gerobotiseerde apparatuur onderhouden transmissietechnologie cad-software machines vervangen programmeerbare logische besturingseenheid hydraulica mechatronische conceptontwerpen simuleren technische communicatievaardigheden toepassen storingen aan apparatuur oplossen machinebouw technische rapporten schrijven

Source: Sisyphus ODB