Beroep technicus teledetectie

Technici teledetectie verzamelen gegevens in de lucht. Zij gebruiken apparatuur voor het verzamelen van gegevens en het bepalen van geografische punten om te helpen bij diverse activiteiten zoals landschapsbeheer, stadsplanning en militaire operaties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Geodesie

  De wetenschappelijke discipline die toegepaste wiskunde en aardwetenschappen combineert om de aarde te meten en te beschrijven. Het onderzoek omvat verschijnselen als zwaartekrachtvelden, poolbewegingen en getijden.

 • Geografie

  De wetenschappelijke discipline die het land, de verschijnselen, kenmerken en bewoners van de aarde bestudeert. Dit domein probeert inzicht te krijgen in de natuurlijke en door de mens veroorzaakte complexiteit van de aarde.

 • Geografische informatiesystemen

  De instrumenten voor geografische kartering en plaatsbepaling, waaronder GPS (wereldwijd plaatsbepalingssysteem), GIS (geografische informatiesystemen) en teledetectie.

 • Landmeting

  De techniek voor het bepalen van de driedimensionale positie van punten op het aardoppervlak en de afstanden en hoeken daartussen.

 • Teledetectietechnieken

  De verschillende technieken om informatie te verkrijgen over objecten en verschijnselen op het aardoppervlak zonder dat daarmee fysiek contact is, zoals elektromagnetische straling, radarbeeldvorming en sonarbeeldvorming.

 • Geomatica

  De wetenschappelijke discipline die het verzamelen, opslaan en verwerken van geografische informatie bestudeert.

 • Fotogrammetrie

  De wetenschap van het nemen van foto’s vanaf ten minste twee verschillende locaties om grondoppervlakken te meten voor weergave op een kaart, in een 3D-model of fysiek model .

Vaardigheden

 • Geografische informatiesystemen gebruiken

  Werken met computersystemen zoals geografische informatiesystemen (GIS).

 • Visuele geletterdheid bezitten

  Grafieken, kaarten, afbeeldingen en andere grafische presentaties interpreteren die gebruikt worden in plaats van het geschreven woord. De gebruikte afbeeldingen variëren per proces; de professional moet daarom over voldoende kennis van het domein beschikken om de voorgestelde informatie te volgen en te gebruiken.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Gegevens verzamelen met GPS

  Verzamelen van gegevens in het veld met behulp van GPS-apparaten (Global Positioning System).

 • Luchtfoto’s bestuderen

  Gebruik maken van luchtfoto’s om verschijnselen op het aardoppervlak te bestuderen.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Radarbeelden bestuderen

  Radarbeelden analyseren om fenomenen op het aardoppervlak te bestuderen.

Optionele kennis en vaardigheden

technische beginselen aardwetenschappen topografie civiele techniek cad-software gebruiken teledetectietechnologieën onderzoeken geologische databases ontwikkelen strategische kaarten maken geofysische gegevens interpreteren kadastrale kaarten maken themakaarten maken teledetectieapparatuur bedienen onderzoek doen over klimaatprocessen geologie gis-gegevens verzamelen geologische kaartsecties voorbereiden gis-rapporten maken digitale cartografie toepassen cartografie geofysica kaartgegevens verzamelen assisteren bij wetenschappelijk onderzoek

Source: Sisyphus ODB