Beroep technicus verwarmings- en airconditioningsinstallaties

technicus verwarmings- en airconditioningsinstallaties
Credits: Shutterstock.com

Technici op het gebied van verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling helpen bij het ontwerpen van apparaten die zorgen voor verwarming, ventilatie, airconditioning en eventueel koeling in gebouwen. Zij zorgen ervoor dat de apparatuur voldoet aan de milieunormen. Ze hanteren gevaarlijke materialen die in de systemen worden gebruikt en zorgen ervoor dat er veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken technicus verwarmings- en airconditioningsinstallaties

 • Informeert zich over het functioneren van de koelinstallatie.
 • Analyseert en interpreteert de (storings)geschiedenis.
 • Controleert de koudetechnische staat en conditie van de koelinstallatie.
 • Verricht preventief en correctief onderhoud, voert bijv. lekdichtheidsinspecties uit en vervangt zonodig onderdelen.
 • Analyseert en interpreteert storingen aan koelinstallaties.
 • Lost storingen aan koelinstallaties op, treft de juiste maatregelen.
 • Controleert en test of de storingen adequaat zijn verholpen.
 • Stelt koelinstallaties in bedrijf (bijv. vullen met koudemiddelen, afstellen van beveiligingen en regelapparatuur etc.).
 • Demonteert (onderdelen van) koelinstallaties.
 • Registreert de werkzaamheden, bijv. vult het logboek en relevante formulieren in.

Gerelateerde beroepen elektra

 • Belichtingstechnicus toneel, film, tv
 • Elektriciën woningbouw
 • Elektromonteur
 • Hulpkracht elektriciën
 • Installateur of reparateur televisies en geluidsapparatuur
 • Installatie- of servicemonteur beveiligings- en brandalarmsystemen
 • Installatie- of servicemonteur cv installaties
 • Installatie- of servicemonteur huishoudelijke apparaten
 • Installatie- of servicemonteur windmolens
 • Lift monteur, installateur
 • Monteur elektriciteitsnetten
 • Monteur elektriciteitsnetten (laagspanning)
 • Monteur hoogspanningsinstallaties
 • Monteur of installateur koel- of vriesinstallaties
 • Reparateur huishoudelijke apparaten (niet bij de klant)
 • Roltrap monteur, installateur

Kennis

 • Thermodynamica

  De tak van de fysica die zich bezighoudt met de relatie tussen warmte en andere vormen van energie.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Onderdelen voor verwarming, ventilatie, klimaatregeling en koeling

  De verschillende onderdelen van verwarming, airconditioning en koelsystemen, zoals de verschillende kleppen, ventilatoren, compressoren, condensatoren, filters en andere onderdelen.

 • Koelmiddelen

  De kenmerken en eigenschappen van de verschillende vloeistoffen die in warmtepomp- en koelcycli worden gebruikt.

 • Hydraulica

  De krachtoverbrengingssystemen die de kracht van stromende vloeistoffen gebruiken om stroom over te brengen.

Vaardigheden

 • 3D-schema's interpreteren

  Interpreteren en begrijpen van plannen en tekeningen in productieprocessen die representaties in drie dimensies bevatten.

 • Uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren

  Toezicht houden op de uitrusting van nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, warmte, koeling en stoom, om ervoor te zorgen dat ze functioneel zijn, functioneren volgens de voorschriften en om fouten controleren.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Routinecontroles van machines uitvoeren

  Controleren van machines en apparatuur om tijdens het gebruik en de werkzaamheden op de bouwplaatsen een betrouwbare werking te garanderen.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden

  Schriftelijke gegevens bijhouden van alle uitgevoerde herstel- en onderhoudswerkzaamheden, met inbegrip van informatie over de gebruikte onderdelen en materialen, enz.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

 • Circulatiepompen voor koelmiddel bedienen

  Bedienen van de verschillende transferpompen die worden gebruikt om een koelmiddel in de vloeibare fase te houden bij de juiste druk voor een optimale nauwkeurigheid en snelheid van het laadstation.

 • 2D-schema's interpreteren

  Plannen en tekeningen in productieprocessen met afbeeldingen in twee dimensies interpreteren en begrijpen.

Optionele kennis en vaardigheden

airconditioningstoestel installeren storingen aan apparatuur oplossen technische principes onderzoeken verwarmingsovens installeren persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken elektrische en elektronische apparatuur installeren onderhoud van geïnstalleerde apparatuur uitvoeren warmte-, ventilatie-, airconditionings- en koelingskokers installeren team leiden leidingwerk aanleggen verwarmingsketels installeren ventilatieapparatuur installeren gevaarlijke vloeistoffen afvoeren zorgen voor herstellingen aan apparatuur

Source: Sisyphus ODB