Beroep technicus voor tests van batterijen

Technici voor tests van batterijen gebruiken positieve en negatieve meetkabels om de weerstand van de batterij te testen. Zij testen ook de afgekeurde batterijen om hun tekortkomingen te bepalen.

Technicus voor tests van batterijen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektrische ontlading

  De eigenschappen en toepassingen van elektrische ontladingen, waaronder spanning en elektroden.

 • Procedures voor kwaliteitscontrole

  De procedures om een product of systeem te inspecteren teneinde te waarborgen dat het aan de specificaties en eisen voldoet.

 • Batterijvloeistoffen

  De kenmerken en eigenschappen van batterijvloeistoffen.

 • Elementen voor de werking van instrumenten

  Elementen die de prestaties van het instrument aangeven of beïnvloeden. Een eerste indicatie van de prestaties van het instrument is de nauwkeurigheid of precisie, zoals de responstijd, resolutie en bereik. Een tweede indicatie van de prestaties is de technische prestaties van het instrument, zoals het vermogen, de elektromagnetische interferentie en de transiënte spanningen. Een derde indicatie van de prestaties zijn omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de prestaties van de instrumenten, zoals vochtigheid, bedrijfstemperaturen of stof.

 • Batterijcomponenten

  De fysieke componenten, zoals bedrading, elektronica- en fotovoltaïsche cellen, die in batterijen kunnen worden aangetroffen. De onderdelen variëren naargelang de grootte en het type batterij.

 • Chemische samenstelling van batterijen

  De verschillende soorten batterijen volgens de representatieve chemische componenten die in de anode worden gebruikt, zoals zink, nikkelmetaalhydride, loodzuur en lithium-ion.

 • Regelgeving inzake elektrische apparaten

  De nationale en internationale voorschriften voor het gebruik en de fabricage van elektrische apparatuur op de werkvloer. Deze voorschriften voorzien in regels en richtsnoeren over onder meer de beheersing van algemene risico’s, de fabricage van elektrische apparatuur, het testen van elektrische apparatuur, de aanleg van elektrische installaties, waarschuwingsetiketten en certificaten.

 • Batterijtesters

  Elektronische apparaten die de status van de batterijen testen. De batterijtesters kunnen de lading in batterijcellen testen, de capaciteit van de batterij voor het accumuleren van de lading testen en tekortkomingen detecteren die van invloed kunnen zijn op de prestaties van de batterij, afhankelijk van het type batterijtester.

 • Elektrische testmethoden

  Testprocedures uitgevoerd op elektrische apparatuur en machines om de prestaties en kwaliteit van de elektrische apparatuur en de naleving van de specificaties te controleren. Tijdens deze tests worden met behulp van elektrische meetapparatuur zoals multimeters, oscilloscopen en voltmeters elektrische eigenschappen zoals spanning, stroom, weerstand, capaciteit en inductie gemeten.

Vaardigheden

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren

  Toezicht houden op de kwaliteitsnormen van het fabricage- en afwerkingsproces.

 • Elektrische eigenschappen meten

  Spanning, stroom, weerstand of andere elektrische kenmerken meten met behulp van elektrische meetapparatuur zoals multimeters, voltmeters en ampèremeters.

 • Defecte productiematerialen melden

  Het bijhouden van de vereiste bedrijfsadministratie en -formulieren om eventuele defecte materialen of twijfelachtige omstandigheden bij de productie van machines en apparatuur te kunnen melden.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Producttests uitvoeren

  Bewerkte werkstukken of producten op controleren op basisfouten.

 • Testapparatuur voor batterijen bedienen

  Apparatuur gebruiken voor het testen van batterijen, zoals een soldeerijzer, batterijtester of multimeter. Het opsporen van gebreken met betrekking tot de prestaties van de batterij, het testen van de capaciteit van de batterij voor het accumuleren van de lading, of het testen van de output van de batterij.

Optionele kennis en vaardigheden

elektrochemie klachten opvolgen overleggen met ingenieurs elektrische apparatuur onderhouden monstertests uitvoeren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden testapparatuur onderhouden elektrotechniek benodigde apparatuur onderzoeken toezicht houden op kwaliteitscontroles van voorraden batterijcomponenten repareren reparatiegegevens opschrijven gevaarlijk afval verwijderen regelgeving inzake afvalverwijdering monsters voorbereiden voor tests storingen aan apparatuur oplossen inspectierapporten schrijven defecte producten verwijderen defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn

Source: Sisyphus ODB