Beroep technicus waterleidingbedrijf

Technici waterleidingbedrijf onderhouden en repareren waterbehandelings- en watervoorzieningsinstallaties in een waterleidingbedrijf. Zij zorgen ervoor dat schoon water wordt geleverd door de waterkwaliteit te meten, ervoor te zorgen dat het water correct wordt gefilterd en behandeld en de distributiesystemen te onderhouden.

Technicus waterleidingbedrijf: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Waterdruk

  Natuurkundige wetten, eigenschappen en toepassingen van vloeistof of waterdruk.

 • Waterregelgeving

  Beschikken over goed inzicht in beleid, strategieën, instellingen en regelgeving op het gebied van water.

Vaardigheden

 • Waterkwaliteitsparameters meten

  De kwaliteit van het water garanderen door rekening te houden met verschillende elementen, zoals de temperatuur.

 • Wateropslaguitrusting onderhouden

  Het uitvoeren van routine-onderhoudstaken, het identificeren van fouten en het uitvoeren van reparaties aan apparatuur die wordt gebruikt om afvalwater en water vóór de behandeling of distributie op te slaan.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Besturingselementen van hydraulische machines bedienen

  De bedieningselementen van gespecialiseerde machines correct gebruiken door aan kleppen, handwielen of reostaten te draaien om de stroom van brandstoffen, water en droge of vloeibare bindmiddelen naar machines te verplaatsen en te regelen.

 • Uitrusting voor waterbehandeling onderhouden

  Reparaties en routineonderhoudstaken uitvoeren op uitrusting die wordt gebruikt bij de zuiverings- en behandelingsprocessen van water en afvalwater.

 • Waterkwaliteit controleren

  Meten van de waterkwaliteit: temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, pH, N2, NO2, NH4, CO2, troebelheid, chlorofyl. Controleren van de microbiologische waterkwaliteit.

 • Specifieke watereigenschappen beheren

  Kleppen draaien en schotten plaatsen in de troggen om het volume, de diepte, de afvoer en de temperatuur van het water aan te passen zoals aangegeven.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Waterdistributiemateriaal onderhouden

  Verrichten van routinetaken op het gebied van het onderhoud, het vaststellen van zwakke plekken en het uitvoeren van reparaties aan de uitrusting die wordt gebruikt voor de levering en distributie van schoon water.

 • Pompsystemen bedienen

  Pompen en leidingen bedienen, waaronder besturingssystemen. Routinematige pomphandelingen uitvoeren. De lens-, ballast- en ladingpompsystemen bedienen. Vertrouwd zijn met oliewaterscheiders (of soortgelijke apparatuur).

Optionele kennis en vaardigheden

correcte opslag van water verzekeren monsters op verontreinigende stoffen testen waterbehandelingsprocedures uitvoeren watervoorzieningsschema's volgen besturingssysteem voor ontzilting onderhouden hergebruik van water zorg dragen voor behandeling van afvalwater hydraulische systemen installeren laboratoriumproeven uitvoeren monsters voor analyse verzamelen desinfectieapparatuur voor water gebruiken gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken resultaten van de analyse documenteren zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal analyse van waterchemie besturingssysteem voor ontzilting beheren waterbehandelingen uitvoeren onderhoud van apparatuur verzekeren apparatuur voor waterzuivering bedienen watertestprocedures uitvoeren sanitaire systemen installeren

Source: Sisyphus ODB