Beroep technicus waterleidingssystemen

Technici waterleidingssystemen helpen ingenieurs bij de ontwikkeling en implementatie van watervoorzienings- en waterzuiveringssystemen. Zij monitoren de activiteiten om te verzekeren dat de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften worden nageleefd, controleren de waterkwaliteit en zorgen ervoor dat de waterwetgeving wordt nageleefd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten pijpleidingen

  Kennis hebben van verschillende soorten pijpleidingen en hun verschillende gebruiksmogelijkheden. Een onderscheid maken tussen pijpleidingen die worden gebruikt voor het vervoer van goederen over korte en lange afstanden, en inzicht hebben in hun respectieve voersystemen.

 • Waterregelgeving

  Beschikken over goed inzicht in beleid, strategieën, instellingen en regelgeving op het gebied van water.

 • Hydraulica

  De krachtoverbrengingssystemen die de kracht van stromende vloeistoffen gebruiken om stroom over te brengen.

Vaardigheden

 • Waterkwaliteitsparameters meten

  De kwaliteit van het water garanderen door rekening te houden met verschillende elementen, zoals de temperatuur.

 • Opvolging van dienstverlening met betrekking tot pijpleidingen uitvoeren

  De activiteiten opvolgen met betrekking tot het plan, het distributieschema en de door de pijpleidinginfrastructuur gerealiseerde service. Ervoor zorgen dat de toewijzingen van pijpleidingroutes worden uitgevoerd en voldoen aan de klantovereenkomsten.

 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur

  Ervoor zorgen dat de voorschriften voor de exploitatie van pijplijnen worden nageleefd. Ervoor zorgen dat de pijplijninfrastructuur in overstemming is met de wettelijke mandaten en dat voldaan wordt aan de regelgeving betreffende het transport via pijplijnen.

 • Waterkwaliteit controleren

  Meten van de waterkwaliteit: temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, pH, N2, NO2, NH4, CO2, troebelheid, chlorofyl. Controleren van de microbiologische waterkwaliteit.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Watertestprocedures uitvoeren

  Procedures voor het testen van de waterkwaliteit uitvoeren, zoals pH-tests en opgeloste vaste stoffen. Instrumentatietekeningen begrijpen.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

Optionele kennis en vaardigheden

slijtage van pijpleidingen voorkomen materiaal voor schadeherstel bij overstromingen watervoorzieningsschema's volgen locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties desinfectieapparatuur voor water gebruiken correcte opslag van water verzekeren waterdistributiemateriaal onderhouden zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen waterbehandelingen uitvoeren routemogelijkheden voor pijpleidingprojecten analyseren gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen onderhoud van apparatuur verzekeren technische ontwerpen aanpassen uitrusting voor waterbehandeling onderhouden toevoer van stoffen in pijpleidingen regelen

Source: Sisyphus ODB