Beroep technisch ingenieur lucht- en ruimtevaart

Technisch ingenieurs lucht- en ruimtevaart werken samen met ingenieurs lucht- en ruimtevaart om apparatuur die in lucht- en ruimtevaartuigen wordt gebruikt te bedienen, te onderhouden en te testen. Zij beoordelen blauwdrukken en instructies om testspecificaties en -procedures te bepalen. Zij gebruiken software om te verzekeren dat onderdelen van een ruimtevaartuig of vliegtuig goed functioneren. Zij registreren testprocedures en -resultaten en bevelen wijzigingen aan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Materiaalmechanica

  Het gedrag van vaste voorwerpen bij blootstelling aan belastingen en spanningen, alsmede de wijze van berekenen van deze belastingen en spanningen.

 • ICT-softwarespecificaties

  De kenmerken, het gebruik en de werking van diverse softwareproducten zoals computerprogramma’s en toepassingssoftware.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Multimediasystemen

  De methoden, procedures en technieken met betrekking tot de werking van multimediasystemen, gewoonlijk een combinatie van software en hardware, die verschillende soorten media, zoals video en audio, presenteren.

 • Vliegtuigmechanica

  Technische aspecten van vliegtuigmechanica en aanverwante onderwerpen met het oog op de uitvoering van uiteenlopende reparaties aan vliegtuigen.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • CAE-software

  De software voor de uitvoering van analysetaken op het gebied van de computergestuurde techniek (CAE), zoals Finite Element Analysis en Computional Fluid Dynamics.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart

  Het geheel van wet- en regelgevingen dat van toepassing is op het gebied van de burgerluchtvaart op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. Inzicht hebben in de regelgevingen die erop gericht zijn burgers te allen tijde te beschermen in de burgerluchtvaart; ervoor zorgen dat exploitanten, burgers en organisaties zich aan deze regels houden.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

Vaardigheden

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Codes voor goede praktijken voor de veiligheid van de luchtvaart volgen

  Codes voor goede praktijken voor de veiligheid van de luchtvaart volgen. Richtsnoeren volgen om te voldoen aan de vereisten van de normen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (International Civil Aviation Organization's Standards - ICAO), andere veiligheidsvereisten voor de luchtvaart en de vastgestelde beste praktijken.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Ervoor zorgen dat vliegtuigen aan de regelgeving voldoen

  Ervoor zorgen dat elk luchtvaartuig voldoet aan de toepasselijke regelgeving en dat alle onderdelen en apparatuur officieel geldige componenten hebben.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

Optionele kennis en vaardigheden

motor op testbank plaatsen toezicht houden op kwaliteitscontroles motoren opnieuw monteren cad-software productieprocessen plannen productieprocessen analyseren voor verbetering begeleiding, navigatie en controle zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal testgegevens vastleggen stressanalyserapporten schrijven productieschema’s volgen cad-software gebruiken elektronische instrumenten kalibreren simulatie van natuurlijke omstandigheden klanttevredenheid garanderen verdedigingssysteem motoren ontmantelen naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen goederen bestellen testapparatuur gebruiken vloeistofmechanica stealth-technologie stressbestendigheid van producten analyseren precisiemeetinstrumenten hanteren apparatuur demonteren grond- en hulpstoffen beheren onbemande luchtsystemen inspectierapporten schrijven proefdraaien fysieke stresstests op modellen uitvoeren bedrijfskosten beoordelen gegevens inspecteren

Source: Sisyphus ODB