Beroep technisch ingenieur micro-elektronica

Technisch ingenieurs micro-elektronica werken samen met micro-elektronica-ingenieurs bij de ontwikkeling van kleine elektronische apparaten en componenten zoals microprocessors, geheugenchips en geïntegreerde schakelingen voor machine- en motorbesturingen. Technisch ingenieurs micro-elektronica zijn verantwoordelijk voor het bouwen, testen en onderhouden van micro-elektronische systemen en apparaten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Microassemblage

  De assemblage van nano-, micro- of mesocosale systemen en onderdelen met afmetingen tussen 1 µm en 1 mm. Vanwege de behoefte aan precisie op microschaal vereisen microassemblages betrouwbare apparatuur voor visuele afstelling, zoals beeldvormingssystemen voor ionenstralen en stereo-elektronische microscopen, alsmede precisie-instrumenten en -machines, zoals microgrijpers. De microsystemen worden geassembleerd volgens de technieken van dopinggebruik, dunne films, etsen, lijmen, microlithografie en polijsten.

 • Normen voor elektronische apparaten

  De nationale en internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen en -voorschriften voor het gebruik en de vervaardiging van elektronische apparatuur en onderdelen daarvan, zoals halfgeleiders en printplaten.

 • Geïntegreerde schakelingen

  Elektronische componenten, bestaande uit een aantal elektronische schakelingen die zijn aangebracht op halfgeleidermateriaal, bijvoorbeeld silicium. Geïntegreerde schakelingen kunnen op microschaal miljarden elektronische componenten bevatten en behoren tot de basiscomponenten van elektronische apparaten.

 • Testprocedures voor elektronica

  Testprotocollen die een verscheidenheid aan analyses van elektronische systemen, producten en componenten mogelijk maken. Bij deze tests worden elektrische eigenschappen, zoals spanning, stroomsterkte, weerstand, capaciteit en zelfinductie getest, evenals specifieke elektronische componenten, zoals de elektronenbuizen, halfgeleiders, geïntegreerde schakelingen en batterijen. Deze tests omvatten visuele inspectie, prestatietests, omgevingstests en veiligheidstests.

 • Schakelschema’s

  Lees en begrijp de schakelschema’s, die de aansluitingen tussen de apparaten laten zien, zoals stroom- en signaalaansluitingen.

 • Microsensoren

  Apparaatjes kleiner dan 1 mm die een niet-elektrisch signaal, zoals temperatuur, kunnen omzetten in een elektrisch signaal. Door hun formaat bieden microsensoren een grotere nauwkeurigheid, bereik en gevoeligheid dan grotere sensoren.

 • Micro-elektronica

  Micro-elektronica is onderdeel van de elektronica en heeft betrekking op de studie, het ontwerp en de fabricage van kleine elektronische componenten, waaronder microchips.

 • Microprocessors

  Computerprocessoren op een microschaal die de centrale verwerkingseenheid (CPU) op een enkele chip integreren.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

Vaardigheden

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Steriele kleding dragen

  Passende kleding dragen voor een omgeving met een hoge mate van properheid om de mate van verontreiniging te beheersen.

 • Micro-elektronica assembleren

  Bouwen van micro-elektronica met behulp van microscopen, pincetten of pick-and-place robots, zoals SMT-machines. Snijden van substraten van siliciumwafels in plakjes en componenten op het oppervlak plakken door middel van soldeer- en verbindingstechnieken. Lijmen van draden door middel van speciale draadbindingstechnieken en de micro-elektronica afdichten en omsluiten.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek

  Ingenieurs of wetenschappers assisteren bij het uitvoeren van experimenten, het uitvoeren van analyses, het ontwikkelen van nieuwe producten of processen, het construeren van theorie en kwaliteitscontrole.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Micro-elektronica testen

  Micro-elektronica testen met behulp van de juiste apparatuur. Verzamelen en analyseren van gegevens. De prestaties van het systeem bewaken en evalueren en indien nodig maatregelen nemen.

 • Elektronica solderen

  Soldeergereedschap en een soldeerbout gebruiken, die hoge temperaturen leveren om het soldeer te smelten en elektronische componenten te verbinden.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

Optionele kennis en vaardigheden

precisie-instrumenten gebruiken precisiemachines bedienen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden cae-software elektrotechniek moem cad-software onderdelen op een elektronisch bord solderen storingen aan apparatuur oplossen testprocedures voor microsystemen micro-elektronica onderhouden nieuwe producten in de productie integreren firmware technische rapporten schrijven werking van machines volgen precisiemeetinstrumenten hanteren technische communicatievaardigheden toepassen cam-software gebruiken precisiemeetinstrumenten smt-technologie consumentenelektronica micro-elektromechanische systemen firmware programmeren

Source: Sisyphus ODB