Beroep technisch ingenieur motorvoertuigen

technisch ingenieur motorvoertuigen
Credits: Shutterstock.com

Autotechnici werken samen met ingenieurs motorvoertuigen voor het bedienen, repareren, onderhouden en testen van apparatuur die in motorvoertuigen wordt gebruikt. In sommige omgevingen, zoals een luchthaven zijn ze verantwoordelijk voor het onderhoud van apparatuur en voertuigen. Zij herzien blauwdrukken en ontwerpen om testspecificaties en procedures te bepalen. Autotechnici gebruiken software om ervoor te zorgen dat delen van een motorvoertuig goed functioneren. Ze leggen testprocedures en -resultaten vast en doen aanbevelingen voor veranderingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken technisch ingenieur motorvoertuigen

 • Achterhaalt de schade of gebreken aan voertuigen, maakt een inschatting van de kosten.
 • Bespreekt met klanten wat de problemen aan het voertuig zijn en stelt de benodigde reparatie- en onderhoudswerkzaamheden vast.
 • Inspecteert voertuigen en zorgt ervoor dat alle onderdelen worden nagekeken, zoals veiligheidsgordels, slangen, stuursystemen, bougies, rem- en brandstof systemen, wiellagers en andere onderdelen.
 • Test onderdelen en systemen, maakt daarbij gebruik van de juiste instrumenten/apparatuur zoals compressiemeters.
 • Plant de werkzaamheden.
 • Repareert of vervangt versleten en defecte onderdelen met behulp van de juiste gereedschappen en instrumenten.
 • Voert onderhoudsbeurten uit aan voertuigen, ververst bijvoorbeeld de olie, smeert onderdelen etc.
 • Test en voert bij- en afstellingen uit van gerepareerde en/of gemonteerde onderdelen om te garanderen dat deze goed functioneren.
 • Voert kleine carrosserie- en sierstrip reparaties uit.

Gerelateerde beroepen auto's

 • Autoruiten monteur
 • Autoschade hersteller
 • Autospuiter
 • Autoverkoper
 • Busmonteur
 • Chef werkplaats
 • Dieselmonteur
 • Inspecteur voertuigen
 • Lader, losser vrachtwagens
 • Meewerkend voorman monteurs, installateurs en reparateurs
 • Monteur autobanden
 • Monteur automotoren
 • Monteur motorfietsen
 • Monteur vrachtwagens
 • Stoffeerder auto's, voertuigen
 • Verhuurmedewerker weg- en watervoertuigen
 • Wegenwacht
 • Werkplaats receptionist

Kennis

 • Materiaalmechanica

  Het gedrag van vaste voorwerpen bij blootstelling aan belastingen en spanningen, alsmede de wijze van berekenen van deze belastingen en spanningen.

 • Mechanica van motorvoertuigen

  De interactie van krachten en het effect op motorvoertuigen zoals auto’s, bussen, invalidenwagens en andere gemotoriseerde voertuigen. 

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Multimediasystemen

  De methoden, procedures en technieken met betrekking tot de werking van multimediasystemen, gewoonlijk een combinatie van software en hardware, die verschillende soorten media, zoals video en audio, presenteren.

 • Productieproces voor voertuigen

  Reeks stappen die worden genomen om een auto of een ander motorvoertuig te produceren, zoals het ontwerp, het assembleren van het chassis en de carrosserie, het verfproces, het assembleren van de binneninrichting en de kwaliteitscontrole.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • ICT-softwarespecificaties

  De kenmerken, het gebruik en de werking van diverse softwareproducten zoals computerprogramma’s en toepassingssoftware.

 • CAE-software

  De software voor de uitvoering van analysetaken op het gebied van de computergestuurde techniek (CAE), zoals Finite Element Analysis en Computional Fluid Dynamics.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

Vaardigheden

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Productverbeteringen aanbevelen

  Aanbevelingen inzake productwijzigingen en procesverbeteringen aanbevelen.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

Optionele kennis en vaardigheden

proefdraaien productieprocessen analyseren voor verbetering fysieke stresstests op modellen uitvoeren haalbaarheid van productie vaststellen klanttevredenheid garanderen motoren ontmantelen productieprocessen plannen motor op testbank plaatsen precisiemeetinstrumenten hanteren inspectierapporten schrijven begeleiding, navigatie en controle materiaal om sneeuw te ruimen onderhouden tekeningen ontwerpen goederen bestellen principes van elektronische apparatuur elektrische apparatuur van voertuigen onderhouden stressanalyserapporten schrijven elektrische motoren onderhouden stressbestendigheid van producten analyseren simulatie van natuurlijke omstandigheden testgegevens vastleggen cadd-software gebruiken cad-software bedrijfskosten beoordelen verdedigingssysteem werkplaatsen op luchthavens beheren cadd-software testapparatuur gebruiken cad-software gebruiken naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren motoren opnieuw monteren apparatuur demonteren aerodynamica zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal onderhoudsschema’s voor luchthavenapparatuur bepalen toezicht houden op kwaliteitscontroles gegevensbeheer van producten richtlijnen van de producent volgen bij het gebruik van luchthavenmateriaal zorgen voor de naleving van de veiligheidsmaatregelen op luchthavens gegevens inspecteren elektronische instrumenten kalibreren elektrotechniek gegevens over de voortgang van het werk bijhouden onderhoudsmateriaal op luchthavens in goede staat houden onderhoud van geïnstalleerde apparatuur uitvoeren productieschema’s volgen grond- en hulpstoffen beheren preventief onderhoud van brandweervoertuigen uitvoeren veiligheidsvoorschriften op luchthavens

Source: Sisyphus ODB