Beroep technisch ingenieur optomechanica

Technisch ingenieurs optomechanica werken samen met ingenieurs bij de ontwikkeling van optomechanische apparaten, zoals optische tafels, vervormbare spiegels en optische bevestigingen. Zij bouwen, installeren, testen en onderhouden prototypes van optomechanische apparatuur. Zij bepalen de materiaal- en assemblage-eisen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Optisch productieproces

  Het proces en de verschillende stadia van de fabricage van een optisch product, van het ontwerp en het prototype tot de opstelling van optische componenten en lenzen, de assemblage van optische apparatuur en de tussentijdse en definitieve beproeving van de optische producten en de onderdelen daarvan.

 • Soorten optische instrumenten

  Beschikken over informatie over soorten optische instrumenten en lenzen, waaronder microscopen en telescopen, en over hun mechanische eigenschappen, hun onderdelen en hun kenmerken.

 • Optomechanische componenten

  Onderdelen met mechanische en optische eigenschappen, waaronder optische spiegels, optische houders en glasvezel.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Optiek

  De wetenschap die bestanddelen en gedragingen van licht bestudeert.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Refractiesterkte

  Refractiesterkte of de optische sterkte is de mate waarin een optisch systeem, zoals een lens, licht convergeert of divergeert. Divergerende lenzen hebben een negatieve refractiesterkte, terwijl convergerende lenzen een positieve refractiesterkte hebben.

 • Eigenschappen van optisch glas

  De kenmerken van optisch glas, zoals brekingsindex, dispersie en chemische eigenschappen.

 • Normen voor optische apparaten

  De nationale en internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen en -voorschriften voor het gebruik en de vervaardiging van optische apparatuur, met inbegrip van optische materialen, optische componenten, optische systemen, oogheelkundige apparatuur, optomechanische apparatuur, optische meetapparatuur, fotografische apparatuur en opto-elektronische apparatuur.

 • Optomechanische apparaten

  Apparaten die mechanische en optische eigenschappen combineren, waaronder de precisiespiegels die worden gebruikt bij de bouw van lasers, de optische onderdelen van camera’s en de optische tafels die worden gebruikt bij optische experimenten en technieken.

 • Optomechanische techniek

  Subtechniek van mechanische engineering die gespecialiseerd is in optische systemen en producten, zoals binocles, microscopen, microscopen, telescopen en spectrometers, alsmede optomechanische onderdelen, zoals optische houders en optische spiegels.

 • Optische techniek

  Subdiscipline van techniek die betrekking heeft op de ontwikkeling van optische instrumenten en toepassingen, zoals telescopen, microscopen, lenzen, lasers, glasvezelcommunicatie en beeldvormingssystemen.

 • Optische componenten

  De onderdelen en materialen die nodig zijn voor de opbouw van optische instrumenten, zoals lenzen en frames.

Vaardigheden

 • Optomechanische apparatuur assembleren

  Optomechanische onderdelen en systemen assembleren en samenstellen, zoals optische bevestigingen en optische tafels, met gebruikmaking van handgereedschappen, precisie-meetapparatuur, soldeer- en polijsttechnieken.

 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek

  Ingenieurs of wetenschappers assisteren bij het uitvoeren van experimenten, het uitvoeren van analyses, het ontwikkelen van nieuwe producten of processen, het construeren van theorie en kwaliteitscontrole.

 • Optische onderdelen schoonmaken

  Optische onderdelen schoonmaken na elke cyclus in het productieproces.

 • Optische componenten testen

  Optische systemen, producten en onderdelen testen met behulp van passende optische testmethoden, zoals het uitvoeren van tests met axiale stralen en schuine stralen.

 • Analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren

  Inspecties en testen van diensten, processen of producten ter beoordeling van de kwaliteit uitvoeren.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Van optische coating voorzien

  Aanbrengen van een coating op optische lenzen, zoals reflecterende coating op spiegels, antireflecterende coatings aan cameralenzen, of gekleurde coatings op zonnebrillen.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

Optionele kennis en vaardigheden

technische communicatievaardigheden toepassen optische apparatuur repareren cad-software micro-optische apparatuur technische rapporten schrijven cam-software gebruiken optomechanica in trilholtes gegevens over de voortgang van het werk bijhouden storingen aan apparatuur oplossen precisiemachines bedienen optische instrumenten ijken optische assemblagemachines bedienen werking van machines volgen cae-software elektromagnetisch spectrum optische apparatuur onderhouden nieuwe producten in de productie integreren industriële apparatuur bedienen precisie-instrumenten gebruiken

Source: Sisyphus ODB