Beroep technisch ingenieur sensoren

Technisch ingenieurs sensoren werken samen met ingenieurs sensoren bij de ontwikkeling van sensoren, sensorsystemen en producten die met sensoren zijn uitgerust. Hun rol is het bouwen, testen, onderhouden en repareren van sensorapparatuur.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Normen voor elektronische apparaten

  De nationale en internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen en -voorschriften voor het gebruik en de vervaardiging van elektronische apparatuur en onderdelen daarvan, zoals halfgeleiders en printplaten.

 • Schakelschema’s

  Lees en begrijp de schakelschema’s, die de aansluitingen tussen de apparaten laten zien, zoals stroom- en signaalaansluitingen.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Testprocedures voor elektronica

  Testprotocollen die een verscheidenheid aan analyses van elektronische systemen, producten en componenten mogelijk maken. Bij deze tests worden elektrische eigenschappen, zoals spanning, stroomsterkte, weerstand, capaciteit en zelfinductie getest, evenals specifieke elektronische componenten, zoals de elektronenbuizen, halfgeleiders, geïntegreerde schakelingen en batterijen. Deze tests omvatten visuele inspectie, prestatietests, omgevingstests en veiligheidstests.

 • Sensoren

  Sensoren zijn omvormers die kenmerken in hun omgeving kunnen detecteren of kunnen waarnemen. Zij detecteren veranderingen in de apparatuur of omgeving en geven een soortgelijk optisch of elektrisch signaal af. Sensoren worden doorgaans ingedeeld in zes klassen: mechanische, elektronische, thermische, magnetische, elektrochemische en optische sensoren.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

Vaardigheden

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Sensoren testen

  Testen van sensoren met behulp van geschikte apparatuur. Verzamelen en analyseren van gegevens. De prestaties van het systeem controleren en evalueren en indien nodig maatregelen nemen.

 • Sensoren assembleren

  Chips op een sensor monteren en bevestig ze met behulp van soldeer- of waferstoottechnieken.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Elektronica solderen

  Soldeergereedschap en een soldeerbout gebruiken, die hoge temperaturen leveren om het soldeer te smelten en elektronische componenten te verbinden.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek

  Ingenieurs of wetenschappers assisteren bij het uitvoeren van experimenten, het uitvoeren van analyses, het ontwikkelen van nieuwe producten of processen, het construeren van theorie en kwaliteitscontrole.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Soldeertechnieken toepassen

  Toepassen van en werken met uiteenlopende technieken in het soldeerproces, zoals zachtsolderen, zilversolderen, inductiesolderen, weerstandsolderen, buissolderen, mechanisch en aluminiumsolderen.

Optionele kennis en vaardigheden

storingen aan apparatuur oplossen precisiemachines bedienen steriele kleding dragen proefdraaien cad-software regeltechniek elektrotechniek technische rapporten schrijven machinebouw precisie-instrumenten gebruiken werking van machines volgen cae-software nieuwe producten in de productie integreren micro-elektronica microprocessors microassemblage technische tekeningen maken firmware programmeren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden microsensoren precisiemeetinstrumenten consumentenelektronica gegevensanalyses uitvoeren technische communicatievaardigheden toepassen firmware apparatuur met sensoren onderhouden sensoren voor digitale camera's

Source: Sisyphus ODB