Beroep technisch operator pulpproductie

Technisch operators pulpproductie voeren technische taken uit bij de productie van pulp. Zij werken in pulpproductieteams, die machines onderhouden, technische storingen oplossen en ervoor zorgen dat het productieproces volgens de specificaties verloopt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Technische terminologie

  Type taal dat in een bepaalde context wordt gebruikt, met termen die een betekenis hebben die specifiek is voor een bepaalde groep of activiteit, zoals in de industrie, de geneeskunde of de wet.

 • Soorten pulp

  Soorten pulp worden onderscheiden op basis van hun soort vezel en de specifieke chemische processen door middel waarvan ze werden gemaakt.

Vaardigheden

 • Machineonderhoud uitvoeren

  Het regelmatig onderhouden, eventueel met inbegrip van correcties en wijzigingen, van een machine of gereedschap van een machine om ervoor te zorgen dat het in een goede productieve staat blijft.

 • Technische rapporten schrijven

  Technische klantenrapporten samenstellen die begrijpelijk zijn voor mensen zonder technische achtergrond.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Stalen van papierproductie testen

  Het verkrijgen van testmonsters in verschillende stadia van het papierontinktingsproces en het recyclingproces van papier. Verwerken van de monsters, bijvoorbeeld door toevoeging van een gemeten hoeveelheid kleurstofoplossing, en ze testen om waarden zoals de pH-waarde, de scheurvastheid of de mate van desintegratie vast te stellen.

 • Regulier onderhoud van machines programmeren

  Regulier onderhoud, reiniging en reparaties van alle apparatuur plannen en uitvoeren. Bestellen van de benodigde machineonderdelen en indien nodig de apparatuur upgraden om optimale prestaties te garanderen.

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Machines inspecteren

  Controleren van de apparatuur van de machine op goede werking en storingen en defecten detecteren. Diagnose van storingen met behulp van testapparatuur om de vereiste reparatie te bepalen.

 • Materiële middelen controleren

  Controleren of alle gevraagde middelen zijn geleverd en in goede staat verkeren. De juiste persoon of personen op de hoogte brengen van problemen met betrekking tot technische en materiële middelen.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Defecte productiematerialen melden

  Het bijhouden van de vereiste bedrijfsadministratie en -formulieren om eventuele defecte materialen of twijfelachtige omstandigheden bij de productie van machines en apparatuur te kunnen melden.

 • Productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole

  Gegevens bijhouden van fouten, interventies en onregelmatigheden met betrekking tot een machine met het oog op kwaliteitscontrole.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

Optionele kennis en vaardigheden

zendingen van recyclebaar materiaal coördineren productieprocessen voor papier productierapporten opstellen machine leveren soorten hout automatische machines controleren pulpkwaliteit controleren kwaliteitsstandaarden niet-gevaarlijk afval verwijderen pulp classificeren prestatietests uitvoeren soorten papier documentatie van kwaliteitscontrolesystemen herzien testgegevens vastleggen problemen oplossen

Source: Sisyphus ODB