Beroep technisch rechercheur

Technisch rechercheurs onderzoeken en verwerken de plaats delict en het daar gevonden bewijsmateriaal. Zij hanteren en beschermen de gegevens en voldoen daarbij aan de regels en voorschriften, en isoleren de plaatsen van beïnvloeding van buitenaf. Zij maken een foto van de plaats, zorgen voor het onderhoud van het bewijsmateriaal en schrijven verslagen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Forensische informatie

  De procedures en methoden voor het verzamelen en analyseren van forensische inlichtingen en gegevens voor onderzoeksdoeleinden.

 • Behoud van plaats delict

  De methoden die worden gebruikt bij het in stand houden van een plaats delict, zodat het bewijsmateriaal en de informatie die voor een onderzoek kunnen worden verzameld, niet worden beïnvloed door externe factoren.

Vaardigheden

 • Toegang tot de plaats delict beperken

  De toegang van het publiek tot een delict op het gebied van criminaliteit beperken door grenzen te stellen en ervoor te zorgen dat ambtenaren het publiek op de hoogte stellen van de toegangsbeperking en reageren op mogelijke pogingen om de grenzen te overschrijden.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Bewijsmateriaal documenteren

  Alle bewijsmateriaal dat op de plaats van het misdrijf, tijdens een onderzoek of tijdens een hoorzitting is gevonden, op een wijze documenteren die in overeenstemming is met de voorschriften, om ervoor te zorgen dat geen bewijsmateriaal uit de zaak wordt verwijderd en dat de gegevens worden bijgehouden.

 • Plaats delict onderzoeken

  Onderzoeken van de plaats van het delict na aankomst, om te voorkomen dat ze worden gemanipuleerd, en de eerste beoordelingen en analyses uit voeren van wat er kan zijn gebeurd, en de aard van de aanwezige bewijzen onderzoeken.

 • Omgaan met bewijsmateriaal

  Omgaan met bewijsmateriaal voor een zaak volgens de voorschriften, om de staat van het betreffende bewijsmateriaal niet aan te tasten en de oorspronkelijke staat en de bruikbaarheid ervan voor de zaak te waarborgen.

 • Plaatsen delict fotograferen

  Fotograferen van (mogelijke) plaatsen delict op een wijze die in overeenstemming is met de voorschriften, om ervoor te zorgen dat alle informatie die nodig is voor het verdere onderzoek van de zaak wordt verzameld en geregistreerd.

Optionele kennis en vaardigheden

forensisch onderzoek uitvoeren risicoanalyses uitvoeren criminologie voldoen aan wettelijke bepalingen forensische gegevens beoordelen mensenrechten promoten strafrecht plaats delict schoonmaken bewijsmateriaal verstrekken vervalsingszaken onderzoeken operationele communicatie onderhouden drugsonderzoeken voeren vingerafdrukken verzamelen laboratoriumproeven uitvoeren besmettingen beoordelen analytisch denken verschillende communicatiekanalen gebruiken inspecties uitvoeren bloedpatronen analyseren

Source: Sisyphus ODB