Beroep technisch tekenaar elektromechanica

Technisch tekenaars elektromechanica tekenen en maken blauwdrukken met elektromechanisch ingenieurs. Zij interpreteren de specificaties en eisen van de ingenieur en ontwerpen elektromechanische apparatuur en componenten.

Technisch tekenaar elektromechanica: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Elektromechanica

  De technische processen waarbij elektrische en mechanische technologie worden gecombineerd bij de toepassing van elektromechanica in apparaten die elektriciteit nodig hebben om mechanische bewegingen tot stand te brengen of apparaten die elektriciteit opwekken door middel van mechanische bewegingen.

 • Handmatige ontwerptechnieken

  Technieken die worden gebruikt om gedetailleerde tekeningen van het ontwerp te maken met behulp van gespecialiseerde potloden, linialen, sjablonen en schalen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • CAD-software

  De CAD-software voor het aanmaken, wijzigen, analyseren of optimaliseren van een ontwerp.

 • Schema's van elektrische bedrading

  De visuele schematische weergave van een elektrisch circuit, zijn componenten en de verbindingen tussen deze componenten.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Regelgeving inzake elektrische apparaten

  De nationale en internationale voorschriften voor het gebruik en de fabricage van elektrische apparatuur op de werkvloer. Deze voorschriften voorzien in regels en richtsnoeren over onder meer de beheersing van algemene risico’s, de fabricage van elektrische apparatuur, het testen van elektrische apparatuur, de aanleg van elektrische installaties, waarschuwingsetiketten en certificaten.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Elektrotechniek

  Beschikken over inzicht in elektrotechniek, een vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek en toepassingen op het gebied van elektriciteit, elektronica en elektromagnetisme.

 • Elektrische machines

  Elektrische apparaten die mechanische energie kunnen omzetten in elektrische energie (generatoren), elektrische energie kunnen omzetten in mechanische energie (motoren) en het spanningsniveau van wisselstroom (AC) kunnen veranderen.

Vaardigheden

 • CAD-software gebruiken

  Computer-aided design (CAD)-systemen gebruiken om te helpen bij de creatie, wijziging, analyse of optimalisering van een ontwerp.

 • Elektromechanische systemen modelleren

  Een elektromechanisch systeem, product of component modelleren en simuleren zodanig dat de levensvatbaarheid van het product kan worden beoordeeld en de fysieke parameters kunnen worden onderzocht voordat het product daadwerkelijk wordt gebouwd.

 • Elektromechanische systemen ontwerpen

  Schetsen en elektromechanische systemen, producten en componenten ontwerpen met behulp van Computer Aided Design (CAD-) software en -apparatuur.

 • Concepten aanpassen

  Tekeningen, schematische diagrammen en ontwerpen aanpassen overeenkomstig de specificaties.

 • Technische tekeningen maken

  Gedetailleerde technische plannen opstellen van machines, uitrusting, gereedschap en andere producten.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Elektrische schema's interpreteren

  Lezen en begrijpen van blauwdrukken en elektrische schema's; begrijpen van technische instructies en technische handleidingen voor het monteren van elektrische apparatuur; begrijpen van de elektriciteitstheorie en elektronische componenten.

 • Prototypes ontwerpen

  Prototypes van producten of componenten van producten ontwerpen door ontwerp- en engineeringprincipes toe te passen.

Optionele kennis en vaardigheden

technische beginselen elektrische generatoren montage-instructies ontwikkelen mechatronica elektrische schijven elektrische motoren materiaallijsten opstellen fabricageprocessen assemblagetekeningen voorbereiden testresultaten melden aan andere afdelingen technische documentatie aanleveren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden technische communicatievaardigheden toepassen virtueel model van een product maken handmatige ontwerptechnieken gebruiken blauwdruk tekenen werknemers opleiden communiceren met klanten productieprocessen plannen concepten nakijken cae-software elektrische systemen ontwerpen

Source: Sisyphus ODB