Beroep technisch tekenaar koel-, lucht- en verwarmingstechniek

Technisch tekenaars koel-, lucht- en verwarmingstechniek maken prototypes en schetsen, technische details en esthetische briefings die zij van ingenieurs hebben ontvangen voor het maken van tekeningen, meestal computerondersteund, van verwarmings-, ventilatie-, airconditioning- en eventueel koelsystemen. Zij kunnen tekeningen maken voor allerlei projecten waarin deze systemen kunnen worden gebruikt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Onderdelen voor verwarming, ventilatie, klimaatregeling en koeling

  De verschillende onderdelen van verwarming, airconditioning en koelsystemen, zoals de verschillende kleppen, ventilatoren, compressoren, condensatoren, filters en andere onderdelen.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • CAE-software

  De software voor de uitvoering van analysetaken op het gebied van de computergestuurde techniek (CAE), zoals Finite Element Analysis en Computional Fluid Dynamics.

 • CAD-software

  De CAD-software voor het aanmaken, wijzigen, analyseren of optimaliseren van een ontwerp.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Handmatige ontwerptechnieken

  Technieken die worden gebruikt om gedetailleerde tekeningen van het ontwerp te maken met behulp van gespecialiseerde potloden, linialen, sjablonen en schalen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

Vaardigheden

 • Computergestuurde technische systemen gebruiken

  Computerondersteunde engineering-software gebruiken voor het uitvoeren van stresstesten op het gebied van technische ontwerpen.

 • CADD-software gebruiken

  Computerondersteunde ontwerpen en softwareprogramma’s gebruiken om gedetailleerde tekeningen en blauwdrukken van tekeningen en modellen te maken.

 • CAD-software gebruiken

  Computer-aided design (CAD)-systemen gebruiken om te helpen bij de creatie, wijziging, analyse of optimalisering van een ontwerp.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Handmatige ontwerptechnieken gebruiken

  Niet-geautomatiseerde diepgangstechnieken gebruiken om gedetailleerde tekeningen van modellen met behulp van gespecialiseerde instrumenten zoals potloden, linialen en sjablonen te maken.

 • Technische tekeningen maken

  Gedetailleerde technische plannen opstellen van machines, uitrusting, gereedschap en andere producten.

Optionele kennis en vaardigheden

huishoudelijke verwarmingssystemen team leiden virtueel model van een product maken vloeistofmechanica 3d-afbeeldingen maken montage-instructies ontwikkelen ventilatiesystemen ontwerpspecificaties opstellen 3d-modellering industriële verwarmingssystemen mechanica technische ontwerpen aanpassen thermodynamica onderdelen van airconditioningsystemen gegevensbeheer van producten fysiek model van een product bouwen koelmiddelen blauwdruk tekenen

Source: Sisyphus ODB