Beroep technisch tekenaar scheepsbouw

Technisch tekenaars scheepsbouw zetten de ontwerpen van scheepsbouwkundig ingenieurs om in technische tekeningen, meestal met behulp van software. In hun tekeningen worden de afmetingen, bevestigings- en assemblagemethoden en andere specificaties voor de productie van alle soorten boten, van pleziervaartuigen tot marineschepen en onderzeeërs, gedetailleerd beschreven.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanica van vaartuigen

  De mechanica van boten en schepen. Beschikken over inzicht in de technische aspecten en kunnen deelnemen aan discussies over aanverwante onderwerpen om mechanische problemen op te lossen.

 • ICT-softwarespecificaties

  De kenmerken, het gebruik en de werking van diverse softwareproducten zoals computerprogramma’s en toepassingssoftware.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • CADD-software

  Bij computerondersteund ontwerpen en documenteren (computer-aided design and drafting, CADD) wordt computertechnologie gebruikt voor het ontwerp en de ontwerpdocumentatie. CAD-software vervangt het handmatig schrijven van documentatie door een geautomatiseerd proces.

 • CAE-software

  De software voor de uitvoering van analysetaken op het gebied van de computergestuurde techniek (CAE), zoals Finite Element Analysis en Computional Fluid Dynamics.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

Vaardigheden

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Computergestuurde technische systemen gebruiken

  Computerondersteunde engineering-software gebruiken voor het uitvoeren van stresstesten op het gebied van technische ontwerpen.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Technische tekeningen maken

  Gedetailleerde technische plannen opstellen van machines, uitrusting, gereedschap en andere producten.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • CADD-software gebruiken

  Computerondersteunde ontwerpen en softwareprogramma’s gebruiken om gedetailleerde tekeningen en blauwdrukken van tekeningen en modellen te maken.

Optionele kennis en vaardigheden

blauwdruk tekenen gegevensbeheer van producten vloeistofmechanica simulatie van natuurlijke omstandigheden 3d-modellering documentatie die verband houdt met het werk archiveren cad-software stealth-technologie natuurkunde begeleiding, navigatie en controle handmatige ontwerptechnieken virtueel model van een product maken materiaalmechanica 3d-afbeeldingen maken elektromechanica technische ontwerpen aanpassen handmatige ontwerptechnieken gebruiken cad-software gebruiken ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen montage-instructies ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB