Beroep technisch tekenaar voertuigbouw

Technisch tekenaars voertuigbouw zetten de ontwerpen van auto-ingenieurs om in technische tekeningen, meestal met behulp van software. In hun tekeningen worden de afmetingen, bevestigings- en assemblagemethoden en andere specificaties voor de productie van auto-onderdelen, auto's, bussen, vrachtwagens en andere motorvoertuigen gedetailleerd beschreven.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • CAE-software

  De software voor de uitvoering van analysetaken op het gebied van de computergestuurde techniek (CAE), zoals Finite Element Analysis en Computional Fluid Dynamics.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • ICT-softwarespecificaties

  De kenmerken, het gebruik en de werking van diverse softwareproducten zoals computerprogramma’s en toepassingssoftware.

 • Handmatige ontwerptechnieken

  Technieken die worden gebruikt om gedetailleerde tekeningen van het ontwerp te maken met behulp van gespecialiseerde potloden, linialen, sjablonen en schalen.

Vaardigheden

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Technische tekeningen maken

  Gedetailleerde technische plannen opstellen van machines, uitrusting, gereedschap en andere producten.

 • Handmatige ontwerptechnieken gebruiken

  Niet-geautomatiseerde diepgangstechnieken gebruiken om gedetailleerde tekeningen van modellen met behulp van gespecialiseerde instrumenten zoals potloden, linialen en sjablonen te maken.

 • CAD-software gebruiken

  Computer-aided design (CAD)-systemen gebruiken om te helpen bij de creatie, wijziging, analyse of optimalisering van een ontwerp.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • CADD-software gebruiken

  Computerondersteunde ontwerpen en softwareprogramma’s gebruiken om gedetailleerde tekeningen en blauwdrukken van tekeningen en modellen te maken.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Computergestuurde technische systemen gebruiken

  Computerondersteunde engineering-software gebruiken voor het uitvoeren van stresstesten op het gebied van technische ontwerpen.

Optionele kennis en vaardigheden

gegevensbeheer van producten 3d-afbeeldingen maken virtueel model van een product maken natuurkunde simulatie van natuurlijke omstandigheden montage-instructies ontwikkelen materiaalmechanica mechanica van motorvoertuigen technische ontwerpen aanpassen begeleiding, navigatie en controle 3d-modellering blauwdruk tekenen elektromechanica cad-software documentatie die verband houdt met het werk archiveren verdedigingssysteem

Source: Sisyphus ODB