Beroep technisch tekenaar

Technisch tekenaars maken technische tekeningen met behulp van speciale software of manuele technieken, om te laten zien hoe iets wordt gebouwd of werkt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen technisch tekenaar

 • Tekenaar bouwfysische voorzieningen
 • Tekenaar elektriciteit of elektronica
 • Tekenaar mechanica
 • Tekenaar overige gebieden

Kennis

 • CAD-software

  De CAD-software voor het aanmaken, wijzigen, analyseren of optimaliseren van een ontwerp.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Handmatige ontwerptechnieken

  Technieken die worden gebruikt om gedetailleerde tekeningen van het ontwerp te maken met behulp van gespecialiseerde potloden, linialen, sjablonen en schalen.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

Vaardigheden

 • Handmatige ontwerptechnieken gebruiken

  Niet-geautomatiseerde diepgangstechnieken gebruiken om gedetailleerde tekeningen van modellen met behulp van gespecialiseerde instrumenten zoals potloden, linialen en sjablonen te maken.

 • CAD-software gebruiken

  Computer-aided design (CAD)-systemen gebruiken om te helpen bij de creatie, wijziging, analyse of optimalisering van een ontwerp.

 • Technische tekeningen maken

  Gedetailleerde technische plannen opstellen van machines, uitrusting, gereedschap en andere producten.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

Optionele kennis en vaardigheden

beginselen van werktuigbouwkunde vliegtuigmechanica communiceren met klanten 3d-afbeeldingen maken elektrische systemen ontwerpen ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen cadd-software gebruiken elektrische schijven esthetiek materiaallijsten opstellen geïntegreerde schakelingen elektrotechniek montage-instructies ontwikkelen stealth-technologie geografische informatiesystemen gebruiken overleggen met ingenieurs architecten adviseren ontwerpbeginselen advies geven over bouwmaterialen technische documentatie aanleveren concepten nakijken transportsystemen ontwerpen adviseren over architectuurkwesties adviseren over bouwaangelegenheden technische ontwerpen aanpassen prototypes ontwerpen componenten voor elektrische apparaten blauwdruk tekenen elektrische machines verzoeken van klanten verwerken op basis van reach-verordening nr. 1907/2006 voorschriften met betrekking tot verboden materialen naleven fabricageprocessen soorten elektronica natuurkunde elektromechanica aanbestedingsprocedures beheren gegevensbeheer van producten bouwactiviteiten coördineren mechanica van motorvoertuigen koelmiddelen mechanica van vaartuigen engineeringprocessen ontwerpspecificaties opstellen topografie technische communicatievaardigheden toepassen ventilatiesystemen planlezen civiele techniek industriële verwarmingssystemen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden aanvragen voor bouwvergunningen voorbereiden fysiek model van een product bouwen multimediasystemen elektrische schema's interpreteren veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart kosten-batenanalyserapporten verstrekken elektrische motoren technische beginselen in een bouwkundig ontwerp integreren kadastrale kaarten maken werknemers opleiden hardware ontwerpen elektriciteit productieprocessen plannen regelgeving voor architectuur meetinstrumenten gebruiken documentatie die verband houdt met het werk archiveren sensoren ontwerpen computergestuurde technische systemen gebruiken klant raad geven over technische mogelijkheden assemblagetekeningen voorbereiden zone-indelingscodes vermogenselektronica mechanica cae-software elektronische systemen ontwerpen concepten aanpassen landmetingen uitvoeren rechtsstelsels voor de bouwnijverheid cartografie bouwtekeningen ter plekke controleren cadd-software verdedigingssysteem ict-softwarespecificaties virtueel model van een product maken elektrische systemen modelleren consumentenelektronica bouwmethoden blauwdrukken testresultaten melden aan andere afdelingen bouwverordeningen bouwschetsen maken budget voor plannen voor binneninrichting inschatten begeleiding, navigatie en controle schakelborden ontwerpen specifiek interieurontwerp ontwikkelen regelgeving inzake elektrische apparaten elektrische generatoren kost van bouwmaterialen inschatten beginselen van elektriciteit bouwmaquettes maken 3d-modellering schema's van elektrische bedrading elektronische componenten elektromechanische systemen ontwerpen thermodynamica elektronica analytische wiskundige berekeningen uitvoeren materiaalmechanica oplossingen voor problemen creëren huishoudelijke verwarmingssystemen technische beginselen waarborgen dat materiaal aan de eisen voldoet schema's voor elektrische bedrading maken onderdelen van airconditioningsystemen voldoen aan bouwvoorschriften mechanica van treinen vloeistofmechanica onderdelen voor verwarming, ventilatie, klimaatregeling en koeling mechanisch materiaal onderhouden printplaten elektromechanische systemen modelleren industriële techniek digitale cartografie toepassen communiceren met bouwvakkers technische tekeningen lezen machinebouw schakelschema’s onbemande luchtsystemen bouwdocumenten voorbereiden micro-elektronica ontwerpen ontwerpschetsen tekenen landmeetapparatuur bedienen materialen berekenen normen voor elektronische apparaten mechatronica naleving van wetgeving inzake spoorwegvoertuigen controleren simulatie van natuurlijke omstandigheden

Source: Sisyphus ODB