Beroep tekenaar elektronica

Tekenaars elektronica ondersteunen elektronisch ingenieurs bij het ontwerp en de conceptualisering van elektronische apparatuur. Zij stellen blauwdrukken en montageschema's van elektronische systemen en componenten op met behulp van software voor technisch tekenen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Schakelschema’s

  Lees en begrijp de schakelschema’s, die de aansluitingen tussen de apparaten laten zien, zoals stroom- en signaalaansluitingen.

 • CAD-software

  De CAD-software voor het aanmaken, wijzigen, analyseren of optimaliseren van een ontwerp.

 • Normen voor elektronische apparaten

  De nationale en internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen en -voorschriften voor het gebruik en de vervaardiging van elektronische apparatuur en onderdelen daarvan, zoals halfgeleiders en printplaten.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Geïntegreerde schakelingen

  Elektronische componenten, bestaande uit een aantal elektronische schakelingen die zijn aangebracht op halfgeleidermateriaal, bijvoorbeeld silicium. Geïntegreerde schakelingen kunnen op microschaal miljarden elektronische componenten bevatten en behoren tot de basiscomponenten van elektronische apparaten.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Soorten elektronica

  De verschillende categorieën elektronica, waaronder consumentenelektronica, medische apparatuur, micro-elektronica, computers, informatie- en communicatieapparatuur en meetapparatuur.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Handmatige ontwerptechnieken

  Technieken die worden gebruikt om gedetailleerde tekeningen van het ontwerp te maken met behulp van gespecialiseerde potloden, linialen, sjablonen en schalen.

 • Printplaten

  Printplaten zijn essentiële onderdelen voor bijna alle elektronische apparaten. Zij bestaan uit dunne schijven (wafers) of substraten waarop elektronische componenten, zoals microchips, worden geplaatst. De elektronische componenten zijn elektrisch verbonden via de geleidende sporen en blokken.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Elektronische componenten

  Apparatuur en onderdelen die in elektronische systemen te vinden zijn. Deze apparaten kunnen variëren van eenvoudige componenten zoals versterkers en oscillatoren tot complexere geïntegreerde pakketten, zoals geïntegreerde schakelingen en printplaten.

Vaardigheden

 • Prototypes ontwerpen

  Prototypes van producten of componenten van producten ontwerpen door ontwerp- en engineeringprincipes toe te passen.

 • Technische tekeningen maken

  Gedetailleerde technische plannen opstellen van machines, uitrusting, gereedschap en andere producten.

 • Concepten aanpassen

  Tekeningen, schematische diagrammen en ontwerpen aanpassen overeenkomstig de specificaties.

 • Schakelborden ontwerpen

  Schakelborden tekenen die in elektronische producten zoals mobiele telefoons en computers worden gebruikt, waarbij er voor wordt gezorgd dat geïntegreerde schakelingen en microchips in het ontwerp worden opgenomen.

 • Elektronische systemen ontwerpen

  Schetsen en elektronische systemen, producten en componenten ontwerpen met behulp van CAD-software en -apparatuur (Computer Aided Design). Een simulatie maken, zodat de levensvatbaarheid van het product kan worden beoordeeld en de fysieke parameters kunnen worden onderzocht voordat het product daadwerkelijk wordt gebouwd.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Blauwdruk tekenen

  Specificaties opstellen voor machines, apparatuur en bouwconstructies. Specificeren welke materialen moeten worden gebruikt en hoe groot de onderdelen zijn. Verschillende hoeken en aanzichten van het product tonen.

 • CAD-software gebruiken

  Computer-aided design (CAD)-systemen gebruiken om te helpen bij de creatie, wijziging, analyse of optimalisering van een ontwerp.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

Optionele kennis en vaardigheden

fabricageprocessen elektrotechniek hardware ontwerpen vermogenselektronica micro-elektronica ontwerpen handmatige ontwerptechnieken gebruiken productieprocessen plannen montage-instructies ontwikkelen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden communiceren met klanten technische documentatie aanleveren concepten nakijken technische beginselen technische communicatievaardigheden toepassen sensoren ontwerpen werknemers opleiden consumentenelektronica materiaallijsten opstellen virtueel model van een product maken assemblagetekeningen voorbereiden

Source: Sisyphus ODB