Beroep tekenaar-ontwerper vliegtuigbouw

Tekenaar-ontwerpers vliegtuigbouw zetten de ontwerpen van lucht- en ruimtevaartingenieurs om in technische tekeningen, meestal met behulp van programma's voor computerondersteund ontwerpen. In hun tekeningen worden de afmetingen, bevestigings- en assemblagemethoden en andere specificaties voor de productie van lucht- en ruimtevaartuigen gedetailleerd beschreven.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • CADD-software

  Bij computerondersteund ontwerpen en documenteren (computer-aided design and drafting, CADD) wordt computertechnologie gebruikt voor het ontwerp en de ontwerpdocumentatie. CAD-software vervangt het handmatig schrijven van documentatie door een geautomatiseerd proces.

 • Vliegtuigmechanica

  Technische aspecten van vliegtuigmechanica en aanverwante onderwerpen met het oog op de uitvoering van uiteenlopende reparaties aan vliegtuigen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • CAE-software

  De software voor de uitvoering van analysetaken op het gebied van de computergestuurde techniek (CAE), zoals Finite Element Analysis en Computional Fluid Dynamics.

 • ICT-softwarespecificaties

  De kenmerken, het gebruik en de werking van diverse softwareproducten zoals computerprogramma’s en toepassingssoftware.

 • Multimediasystemen

  De methoden, procedures en technieken met betrekking tot de werking van multimediasystemen, gewoonlijk een combinatie van software en hardware, die verschillende soorten media, zoals video en audio, presenteren.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

Vaardigheden

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • CADD-software gebruiken

  Computerondersteunde ontwerpen en softwareprogramma’s gebruiken om gedetailleerde tekeningen en blauwdrukken van tekeningen en modellen te maken.

 • Computergestuurde technische systemen gebruiken

  Computerondersteunde engineering-software gebruiken voor het uitvoeren van stresstesten op het gebied van technische ontwerpen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Technische tekeningen maken

  Gedetailleerde technische plannen opstellen van machines, uitrusting, gereedschap en andere producten.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

Optionele kennis en vaardigheden

begeleiding, navigatie en controle 3d-modellering natuurkunde cad-software gebruiken materiaalmechanica documentatie die verband houdt met het werk archiveren onbemande luchtsystemen virtueel model van een product maken stealth-technologie vloeistofmechanica handmatige ontwerptechnieken gebruiken 3d-afbeeldingen maken cad-software elektromechanica simulatie van natuurlijke omstandigheden verdedigingssysteem veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart montage-instructies ontwikkelen gegevensbeheer van producten technische ontwerpen aanpassen blauwdruk tekenen handmatige ontwerptechnieken

Source: Sisyphus ODB