Beroep tennisleraar

Tennisleraren adviseren en begeleiden personen en groepen bij het spelen van tennis. Zij voeren lessen uit en geven les over de regels en technieken van de sport, zoals grepen, slagen en service. Zij motiveren hun cliënten en helpen hun prestaties te verbeteren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Tennis

  De technieken en regels voor tennis, zoals de verschillende slagen, soorten velden en hoe hierop te spelen, uitrusting en scores.

Vaardigheden

 • Motiveren tijdens het sporten

  Het intrinsieke verlangen van atleten en deelnemers stimuleren om de vereiste taken uit te voeren om op die manier hun doelen te bereiken en hun eigen grenzen ten aanzien van vaardigheden en kennis te verleggen.

 • Professionele houding tegenover klanten demonstreren

  Blijk geven van verantwoordelijkheidszin en professionele zorgplicht voor klanten, met inbegrip van communicatieve vaardigheden en een focus op klantgerichtheid.

 • Sportprogramma's personaliseren

  In individuele prestaties observeren en evalueren en persoonlijke behoeften en motivatie bepalen om programma’s te maken op maat van en in overleg met de deelnemer.

 • Sportlessen geven

  Passende technische en tactische instructies over de desbetreffende sport geven met gebruikmaking van gevarieerde en degelijke pedagogische benaderingen om aan de behoeften van de deelnemers te voldoen en de gewenste doelstellingen te bereiken. Hiervoor zijn vaardigheden nodig zoals communiceren, uitleggen, demonstreren, modelleren, feedback geven, vragen stellen en corrigeren.

 • Zelfbeoordelingen uitvoeren

  Op doeltreffende wijze, regelmatig en systematisch rekening houden met eigen acties, prestaties en houdingen, en de nodige aanpassingen doorvoeren, teneinde mogelijkheden voor professionele ontwikkeling te zoeken voor het opvullen van kennis- en praktijkgaten in de vastgestelde gebieden.

 • Zorgen voor risicobeheer in sport

  Beheren van de omgeving en de sporters of deelnemers om de kans op schade tot een minimum te beperken. Dit omvat het controleren van de geschiktheid van de locatie en de uitrusting en het verzamelen van relevante sport- en gezondheidsgeschiedenis van sporters of deelnemers. Het omvat ook het waarborgen van een passende verzekeringsdekking die te allen tijde van kracht is

 • Werkrelaties onderhouden

  Zorgen voor doeltreffende werkrelaties met collega’s en anderen. Deze relaties over langere periodes onderhouden.

 • Lesprogramma's voor sport plannen

  Deelnemers een passend activiteitenprogramma verstrekken ter ondersteuning van de voortgang naar het vereiste deskundigheidsniveau in de aangegeven tijd, rekening houdend met de relevante wetenschappelijke en sportspecifieke kennis.

 • Balans tussen rust en activiteit bevorderen

  Informatie verstrekken over de rol van rust en regeneratie in de ontwikkeling van sportprestaties. Bevorderen van rust en regeneratie door te zorgen voor een passende verhouding tussen training, wedstrijden en rust.

 • Sportieve omgeving organiseren

  De mensen en omgeving organiseren om de gewenste doelstellingen op veilige en efficiënte wijze te bereiken

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

Optionele kennis en vaardigheden

studenten beoordelen sport in de media ondersteunen klanten met bijzondere behoeften assisteren constructieve kritiek geven eerste hulp bieden principes van teamwerk met verschillende doelgroepen werken onderwijsstrategieën toepassen

Source: Sisyphus ODB