Beroep tester brandveiligheid

Testers brandveiligheid voeren verschillende tests uit op materialen zoals bouw-, transport- en textielmateriaal en op brandpreventie- en brandblussystemen. Zij meten onder andere de vlambestendigheid en het gedrag van materialen onder extreme omstandigheden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Brandbestrijdingssystemen

  De apparaten en systemen die worden gebruikt om branden te blussen; de brandtypen en scheikundige verschijnselen bij brand.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Regelgeving inzake brandveiligheid

  De wettelijke voorschriften voor brandveiligheid en brandpreventie in een pand.

 • Procedures inzake brandpreventie

  De voorschriften inzake brand- en explosiepreventie en de daarin gebruikte apparatuur, systemen en methoden.

Vaardigheden

 • Brandblussers gebruiken

  Inzicht hebben in de werking van brandblusapparatuur en brandblustechnieken.

 • Verslag doen van testresultaten

  De testresultaten rapporteren met de nadruk op bevindingen en aanbevelingen, waarbij de resultaten ingedeeld moeten worden op basis van intensiteit. Neem hierin relevante informatie op uit het testplan en zet de testmethoden uiteen, waarbij gebruik wordt gemaakt van metriek, tabellen en visuele methoden om waar nodig te verduidelijken.

 • Brandtesten uitvoeren

  Tests uitvoeren op verschillende materialen, zoals bouw- of transportmaterialen, om hun fysieke eigenschappen tegen brand te bepalen, zoals vlamweerstand, brandeigenschappen van oppervlakken, zuurstofconcentratie of rookontwikkeling.

 • Testapparatuur onderhouden

  De testapparatuur voor het testen van de kwaliteit van de systemen en producten onderhouden.

 • Procedures voor materiaaltests ontwikkelen

  Het ontwikkelen van testprotocollen in samenwerking met ingenieurs en wetenschappers om verschillende analyses mogelijk te maken, zoals ecologische, chemische, fysische, thermische, structurele, bestendigheids- of oppervlakte-analyses op een breed niveau van materialen zoals metalen, keramiek of kunststof.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

Optionele kennis en vaardigheden

risicoanalyses uitvoeren veiligheidssystemen onderhouden procedures voor kwaliteitscontrole architecten adviseren advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid materiaalkunde naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen veiligheidsstrategieën testen brandbeveiligingstechniek brandrisico’s vaststellen als contactpersoon optreden bij incidenten met materieel brandveiligheidsinspecties uitvoeren mensen onderrichten over brandveiligheid wetgeving inzake pyrotechnische artikelen brandweermateriaal inspecteren inspectierapporten schrijven elektriciteit

Source: Sisyphus ODB