Beroep tester motoren van motorvoertuigen

Testers motoren van motorvoertuigen testen de prestaties van diesel-, benzine-, gas- en elektromotoren in gespecialiseerde faciliteiten zoals laboratoria. Zij positioneren motoren op de testbank of geven aanwijzingen aan werknemers die motoren op de testbank positioneren. Zij gebruiken handgereedschap en machines om motoren op de testbank te positioneren en aan te sluiten. Zij gebruiken computergestuurde apparatuur om testgegevens zoals temperatuur, snelheid, brandstofverbruik, oliedruk en uitlaatdruk in te voeren, te lezen en te registreren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektromechanica

  De technische processen waarbij elektrische en mechanische technologie worden gecombineerd bij de toepassing van elektromechanica in apparaten die elektriciteit nodig hebben om mechanische bewegingen tot stand te brengen of apparaten die elektriciteit opwekken door middel van mechanische bewegingen.

 • Motoronderdelen

  Kennis van de verschillende motoronderdelen en de werking en het onderhoud ervan. Begrijpen wanneer herstellingen en vervanging nodig zijn.

 • Mechanica van motorvoertuigen

  De interactie van krachten en het effect op motorvoertuigen zoals auto’s, bussen, invalidenwagens en andere gemotoriseerde voertuigen. 

 • Bediening van verschillende motoren

  Beschikken over kennis van eigenschappen, onderhoudsvoorschriften en bedieningsprocedures voor diverse soorten motoren, waaronder gasgestookte motoren, diesel- en elektromotoren en stoomaangedreven machines.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

Vaardigheden

 • Precisiemeetinstrumenten hanteren

  De grootte meten van een verwerkt deel bij de controle en markering ervan om na te gaan of het aan de norm voldoet, door gebruik te maken van twee en driedimensionale nauwkeurige meetapparatuur zoals een schuifmaat, een micrometer en een meetprofiel.

 • Defecte motoren vaststellen

  Schade of storingen aan motoren vaststellen door mechanische uitrusting te inspecteren; instrumenten gebruiken zoals chassisgrafieken, drukmeters en motoranalysators.

 • Diagnostische apparatuur voor automobielindustrie gebruiken

  Gebruik van diagnose-apparatuur voor het testen van motorvoertuigen, onderdelen en systemen om defecten te detecteren.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Motorprestaties evalueren

  Het lezen en begrijpen van technische handleidingen en publicaties; testmotoren om de motorprestaties te evalueren.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

 • Prestatietests uitvoeren

  Experimentele, omgevings- en operationele tests uitvoeren op modellen of prototypes of op de systemen en apparatuur zelf om hun sterkte en mogelijkheden te testen onder normale en extreme omstandigheden.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

Optionele kennis en vaardigheden

motoren ontmantelen hefapparatuur bedienen technische beginselen procedures voor kwaliteitscontrole toezicht houden op personeel motoren smeren toezicht houden op werkzaamheden testapparatuur onderhouden overleggen met ingenieurs motor op testbank plaatsen reparatiegegevens opschrijven onderhoudswerkzaamheden beheren defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn inspecties leiden motoren opnieuw monteren auditwerkzaamheden voorbereiden

Source: Sisyphus ODB