Beroep tester scheepsmotoren

Testers scheepsmotoren testen in gespecialiseerde faciliteiten zoals laboratoria de prestaties van scheepsmotoren zoals elektromotoren, kernreactoren, gasturbinemotoren, buitenboordmotoren, twee- of viertaktdieselmotoren, lng-motoren, dubbele brandstofmotoren en in sommige gevallen stoommotoren. Zij positioneren motoren op de testbank of geven aanwijzingen aan werknemers die motoren op de testbank positioneren. Zij gebruiken handgereedschap en machines om motoren op de testbank te positioneren en aan te sluiten. Zij gebruiken computergestuurde apparatuur om testgegevens zoals temperatuur, snelheid, brandstofverbruik, oliedruk en uitlaatdruk in te voeren, te lezen en te registreren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Mechanica van vaartuigen

  De mechanica van boten en schepen. Beschikken over inzicht in de technische aspecten en kunnen deelnemen aan discussies over aanverwante onderwerpen om mechanische problemen op te lossen.

 • Elektromechanica

  De technische processen waarbij elektrische en mechanische technologie worden gecombineerd bij de toepassing van elektromechanica in apparaten die elektriciteit nodig hebben om mechanische bewegingen tot stand te brengen of apparaten die elektriciteit opwekken door middel van mechanische bewegingen.

 • Bediening van verschillende motoren

  Beschikken over kennis van eigenschappen, onderhoudsvoorschriften en bedieningsprocedures voor diverse soorten motoren, waaronder gasgestookte motoren, diesel- en elektromotoren en stoomaangedreven machines.

 • Motoronderdelen

  Kennis van de verschillende motoronderdelen en de werking en het onderhoud ervan. Begrijpen wanneer herstellingen en vervanging nodig zijn.

Vaardigheden

 • Motorprestaties evalueren

  Het lezen en begrijpen van technische handleidingen en publicaties; testmotoren om de motorprestaties te evalueren.

 • Voorschriften inzake scheepsmotoren toepassen

  De voorschriften met betrekking tot de scheepsmotoren begrijpen en deze voorschriften toepassen voor het onderhoud en de bediening van motoren.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Precisiemeetinstrumenten hanteren

  De grootte meten van een verwerkt deel bij de controle en markering ervan om na te gaan of het aan de norm voldoet, door gebruik te maken van twee en driedimensionale nauwkeurige meetapparatuur zoals een schuifmaat, een micrometer en een meetprofiel.

 • Defecte motoren vaststellen

  Schade of storingen aan motoren vaststellen door mechanische uitrusting te inspecteren; instrumenten gebruiken zoals chassisgrafieken, drukmeters en motoranalysators.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Prestatietests uitvoeren

  Experimentele, omgevings- en operationele tests uitvoeren op modellen of prototypes of op de systemen en apparatuur zelf om hun sterkte en mogelijkheden te testen onder normale en extreme omstandigheden.

Optionele kennis en vaardigheden

hefapparatuur bedienen motoren opnieuw monteren toezicht houden op personeel toezicht houden op werkzaamheden technische beginselen motoren ontmantelen overleggen met ingenieurs inspecties leiden defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn vaartuigen inspecteren procedures voor kwaliteitscontrole reparatiegegevens opschrijven motor op testbank plaatsen onderhoudswerkzaamheden beheren testapparatuur onderhouden

Source: Sisyphus ODB