Beroep theatertechnicus

Theatertechnici voeren alle technische taken uit ter ondersteuning van live performances. Zij bouwen podia en decors op en af, installeren en bedienen geluids-, licht-, opname- en videoapparatuur en organiseren het vervoer van decors en technische apparatuur voor performances op andere plaatsen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Geluidsapparatuur op het podium installeren

  Opstellen, hangen, aansluiten, testen en afstemmen van de audioapparatuur op het podium.

 • Decorelementen hanteren tijdens repetities

  Uitrusting en decormateriaal tijdens de repetitie of op het podium hanteren en monteren.

 • Repetitiedecors demonteren

  Alle voorbereide decorelementen uit elkaar halen na de repetitie.

 • Technische podiumuitrusting opzetten

  Mechanische en technische podiumuitrusting installeren. De installatie testen om ervoor te zorgen dat alles goed werkt.

 • Decorelementen vervangen tijdens een voorstelling

  Changeren van decorelementen tijdens de uitvoering en de relevante documentatie tijdens de uitvoering volgen.

 • Timingsignalen opvolgen

  De dirigent, het orkest of regisseur observeren en de tekst en de vocale partituur volgen voor een accurate timing.

 • Belichting installeren

  Het opzetten, verbinden en testen van verlichtingsapparatuur voor een live optreden.

 • Materiaal installeren

  Ervoor zorgen dat u de uitrusting volgens deadlines en tijdschema's opzet.

 • Belichtingsapparatuur afstellen

  Afstellen van reeds geïnstalleerde conventionele belichtingsapparatuur, gebaseerd op aanwijzingen en informatie van iemand op de vloer.

 • Belichtingsplan opstellen

  Technische tekeningen en documentatie maken binnen de verlichtingsafdeling.

 • Artistieke producties beschrijven

  Een productie archiveren en documenteren in al zijn fasen net na de uitvoeringstermijn, zodat deze kan worden gereproduceerd en alle relevante informatie toegankelijk blijft.

 • Elektronische apparatuur afbouwen

  Verschillende soorten elektronische apparatuur na gebruik veilig verwijderen en opbergen.

 • Controlesignalen verdelen

  De controlesignalen verdelen tussen lichtborden, dimmers en andere verlichtingsapparatuur. De controlesystemen kunnen hetzij DMX, hetzij op basis van een netwerk werken.

 • Volgspots installeren

  Op verschillende soorten locaties volgspots opzetten en testen.

 • Volgspots bedienen

  Volgspots (verlichting) tijdens een live-uitvoering bedienen op basis van visuele cues of documentatie.

 • Controlesystemen voor verplaatsingen op het podium bedienen

  Bedieningssystemen voor verplaatsingen op het podium, zoals vliegmechanismen, bedienen. Handmatige of elektrische systemen gebruiken.

 • Projector bijstellen

  De bediening van het projectiemateriaal afstellen om een duidelijk en goed gepositioneerd beeld te verkrijgen.

 • Uitrusting voor voorstellingen monteren

  Geluids-, licht- en videoapparatuur vóór de uitvoering van het evenement op het podium monteren overeenkomstig de specificaties.

 • Decorelementen op het podium monteren

  Decorelementen, dans- en podiumvloeren en toneeldoeken, opbouwen op basis van schriftelijke documenten.

 • Geluidsmengtafel bedienen

  Gebruik maken van een audiosysteem tijdens repetities of tijdens live-uitvoeringen.

 • Spanten monteren

  Voor het bouwen van podia gebruik maken van spanten, metalen structuren die hun sterkte ontlenen aan hun constructie met driehoekige vormen.

 • Repetitiedecor monteren

  Alle voorbereide scenografische elementen opbouwen ter voorbereiding van de repetitie.

 • Dimmers bedienen

  Dimmerapparatuur (met stekker en contactdoos) opzetten, verbinden en bedienen in een omgeving waar live optredens plaatsvinden.

Optionele kennis en vaardigheden

brandpreventie uitvoeren bij optredens risicoanalyses voor podiumproducties opstellen voorraad van technische middelen beheren voorzien in energiedistributie artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen klant raad geven over technische mogelijkheden technische problemen bij decorelementen voorkomen personeel coachen om een voorstelling te leiden artistieke concepten begrijpen middelen voor artistieke producties organiseren systeemindeling voor een productie onderhouden podiumindelingen tekenen visuele kwaliteit van het decor garanderen veilig met machines werken een professioneel netwerk ontwikkelen technische problemen bij verlichtingsapparatuur voorkomen overleggen met betrokkenen over de implementatie van een productie tussenkomen bij acties op het podium informatie van grondplannen op podium aanduiden veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten artistiek plan aanpassen aan locatie persoonlijke professionele ontwikkeling beheren uitrusting van een voorstelling opslaan zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten technische problemen bij podiummateriaal voorkomen geluidssysteem technisch ontwerpen kwaliteitscontrole van een ontwerp uitvoeren tijdens een proefrun communiceren tijdens shows ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen energiebehoeften beoordelen

Source: Sisyphus ODB