Beroep timmerman

timmerman
Credits: Shutterstock.com

Timmerlieden snijden, vormen en monteren houten elementen voor de bouw van gebouwen en andere structuren. Ze gebruiken ook materialen zoals plastic en metaal in hun creaties. De timmerlieden maken de dragende houten constructies voor huizen en gebouwen (Houtskeletbouw).

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken timmerman

 • Bestudeert tekeningen, voorschriften, productinformatie, schetsen of bouwplannen ter voorbereiding op de timmerwerkzaamheden.
 • Meet afstanden en materialen op en brengt markeringen aan op het materiaal met behulp van een duimstok, potloot, krijt, meetlint, etc.
 • Controleert de bestaande constructies met behulp van gereedschap zoals (laser)waterpas, winkelhaak etc.
 • Zaagt, snijdt of schaaft (bouw)materialen (bijv. platen, balken, triplex) op maat, bijv. met behulp van hand- of elektrisch gereedschap.
 • Bevestigt bouwmaterialen met diverse bevestigingsmiddelen zoals schroeven, spijkers, bouten, lijm, etc.
 • Plaatst stellingen, stempels, dakrand- en valbeveiliging, stortkokers etc. voor het werken op hoogte.
 • Verwijdert beschadigde of kapotte delen van constructies en repareert of vervangt deze, bijv. met behulp van hand- of elektrisch timmergereedschap.
 • Monteert en repareert deuren, kozijnen, houten vloeren, daken, verlaagde plafonds etc., bijv. met behulp van hand- of elektrisch timmergereedschap.
 • Werkt naden en aansluitingen af met kit, plinten, sierlijsten etc.

Gerelateerde beroepen timmerwerk

 • Bediener verspaningsmachine
 • Betontimmerman
 • Houtbewerker
 • Hulpkracht timmerman
 • Keukenmonteur
 • Meubelmaker
 • Meubelmaker (ambachtelijk)
 • Onderhoudstimmerman

Kennis

 • Houtsnijden

  Verschillende manieren om hout te snijden, dwars over de nerf of parallel daarmee, en radiaal of tangentieel ten opzichte van de kern. Het gedrag van houtsnijden onder verschillende omstandigheden en de optimale snede voor een bepaald doel. Invloed van bijzondere eigenschappen van het hout, zoals knopen of gebreken.

 • Houtbewerkingsgereedschappen

  De diverse instrumenten die worden gebruikt om hout te bewerken, waaronder schaven, beitels en draaibanken.

Vaardigheden

 • Houtafwerkingen aanbrengen

  Verschillende technieken gebruiken om hout af te werken. Hout verven, vernissen of beitsen om de functie, de duurzaamheid of het uiterlijk ervan te verbeteren.

 • Houten elementen bevestigen

  Gebruik maken van scharnieren, knoppen en rails om houten beslag op houten elementen te bevestigen. Ervoor zorgen dat de hardware op of in het element past. Ervoor zorgen dat de hardware soepel en veilig is verbonden.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Bouwmaterialen vervoeren

  Het materiaal, de werktuigen en de uitrusting van de bouw naar de bouwplaats brengen en deze op de juiste wijze opslaan, waarbij verschillende aspecten in aanmerking worden genomen, zoals de veiligheid van de werknemers en de bescherming tegen achteruitgang.

 • Glad houtoppervlak maken

  Het schaven, vlak maken en schuren van hout met de hand of automatisch om een glad oppervlak te verkrijgen.

 • 2D-schema's interpreteren

  Plannen en tekeningen in productieprocessen met afbeeldingen in twee dimensies interpreteren en begrijpen.

 • Zaagapparatuur in goede conditie houden

  Ervoor zorgen dat de zaagapparatuur altijd in goede en veilige toestand verkeert. De apparatuur op defecten controleren. Defecte of versleten elementen vervangen overeenkomstig de richtsnoeren. Elementen veilig bewaren wanneer ze niet worden gebruikt. De verantwoordelijke partij in kennis stellen van grote of gevaarlijke gebreken.

 • Bouwprofielen installeren

  Diverse metalen of kunststofprofielen installeren die worden gebruikt om materialen aan elkaar of aan structurele elementen te bevestigen. Ze op maat snijden indien gewenst.

 • Houten elementen in constructies installeren

  Elementen van hout en composietmaterialen op houtbasis installeren, zoals deuren, trappen, plinten en plafonds. De elementen samenvoegen en aanbrengen en ervoor zorgen dat er geen openingen ontstaan. Het werk inspecteren en de verantwoordelijke persoon in kennis stellen in geval van problemen.

 • Houten elementen bijhouden

  Houten elementen bestellen om op een logische manier voor het werkstuk te worden gebruikt. Duidelijk aangeven wat de elementen zijn en hoe zij zullen worden samengevoegd, waarbij gebruik wordt gemaakt van symbolen die op het hout of met een ander systeem worden aangebracht.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Afval sorteren

  Handmatig of automatisch sorteren van afval door het te scheiden in verschillende onderdelen.

 • Smetten

  Een lijn bedekt met fijn, niet-vlekkend krijt tussen twee punten trekken en het tegen een oppervlak klikken om een rechte lijn te produceren.

 • Houtelementen samenvoegen

  Houten materalen samenbinden met behulp van verschillende technieken en materialen. De optimale techniek bepalen om de elementen samen te voegen, zoals nieten, nagelen, lijmen of schroeven. De juiste werkvolgorde bepalen en de verbinding maken.

 • 3D-schema's interpreteren

  Interpreteren en begrijpen van plannen en tekeningen in productieprocessen die representaties in drie dimensies bevatten.

 • Houtoppervlak reinigen

  Gebruiken van verschillende technieken op een houten oppervlak om ervoor te zorgen dat het vrij is van stof, zaagsel, vet, vlekken en andere verontreinigende stoffen.

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Houtverbindingen maken

  Het juiste gereedschap en de juiste processen gebruiken om verbindingen te creëren waarbij meerdere stukken hout in elkaar passen.

Optionele kennis en vaardigheden

persoonlijke administratie bijhouden energieprestaties van gebouwen conservatiebehoeften beoordelen steiger bouwen werken in een bouwteam tafelzagen bedienen ladingsvoorschriften voor het vervoer van goederen hygiëne van de werkruimte onderhouden bovenfrezen voor hout bedienen isolatiemateriaal installeren werkgebied beveiligen bandzagen bedienen prijsaanvragen beantwoorden reparatiekosten schatten voorraadniveaus bewaken binnenkomende bouwmaterialen verwerken bouwmaterialen bestellen materiaal onderhouden een cnc-controller programmeren tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten schuurmachine gebruiken restauratietechnieken toepassen benodigde bouwmaterialen berekenen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden houten daken bouwen snijplan tekenen regelgeving inzake asbestverwijdering veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten uitschuifbare stang om diagonalen te meten gebruiken pendelzagen bedienen

Source: Sisyphus ODB