Beroep toezichthouder in winkel

Winkelmanagers zijn verantwoordelijk voor de goede werking van de winkels volgens de voorschriften en het bedrijfsbeleid. Zij houden toezicht op de bedrijfsactiviteiten, zoals budgetten, inventaris en klantenservice. Winkelmanagers houden ook toezicht op de prestaties van de medewerkers en zorgen ervoor dat de doelstellingen worden gehaald.

Toezichthouder in winkel: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen winkel, supermarkt

 • Assistent bedrijfsleider supermarkt
 • Kassa medewerker supermarkt, warenhuis
 • Manager/directeur warenhuis
 • Manager/directeur winkelcentrum
 • Manager/directeur winkelketen
 • Medewerker klanteninformatie
 • Promotiemedewerker
 • Verkoopmedewerker supermarkt, warenhuis
 • Vulploegmedewerker, vakkenvuller
 • Winkelbeveiliger

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

Vaardigheden

 • Toezicht houden op promotionele verkoopprijzen

  Ervoor zorgen dat de verkoopprijzen en de promoties via het register worden doorgegeven.

 • Beheersing van uitgaven

  Een doeltreffende kostenbewaking uitvoeren en handhaven met aandacht voor efficiëntie, verspilling, overuren en personeel. Excessen evalueren en streven naar efficiëntie en productiviteit.

 • Werknemers opleiden

  Werknemers leiden en begeleiden via een proces waarbij hen de nodige vaardigheden worden aangeleerd voor de baan. Activiteiten organiseren bedoeld om het werk en de systemen voor te stellen of om de prestaties van individuen en groepen te verbeteren in organisatorische omgevingen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Afdelingsschema aan medewerkers geven

  Medewerkers door pauzes en lunches leiden, werk plannen, zich houden aan de aan de afdeling toegewezen werkuren.

 • Dienstverlening controleren

  Ervoor zorgen dat alle werknemers een uitstekende klantenservice leveren in overeenstemming met het beleid van de onderneming.

 • Zorgen voor de naleving van aankoop- en contractregelgeving

  Uitvoeren en controleren van de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met de wettelijke contract- en aankoopwetgeving.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Personeel aanwerven

  Nieuwe werknemers in dienst nemen door omvang van de functie weer te geven, reclame, afnemen van sollicitatiegesprekken en selecteren van personeel in overeenstemming met het beleid van de onderneming en de wetgeving.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

Optionele kennis en vaardigheden

verkoopopbrengsten maximaliseren prijsstrategieën toepassen productdisplay organiseren bedrijfsprocessen verbeteren kooptrends van consumenten analyseren productkennis organisatorische structuur ontwikkelen inventaris beheren diefstalpreventie beheren boekhoudkundige technieken inkomsten beheren relaties met leveranciers onderhouden marketingstrategieën plannen toezicht houden op verkoopactiviteiten marktonderzoek rapporten van transacties bijhouden werkgerelateerde verslagen schrijven klachten van klanten onderzoeken goederen bestellen

Source: Sisyphus ODB