Beroep toezichtsmedewerker Metrologiewet

De toezichtsmedewerkers Metrologiewet zien erop toe dat men zich houdt aan de voorschriften en overeenkomsten betreffende de gewichten en maatregelen van verpakte goederen. Zij onderzoeken en documenteren nalevingsproblemen en overtredingen om de beste praktijken te bevorderen. De toezichtsmedewerkers bevestigen dat verpakte goederen in overeenstemming zijn met de akkoorden zoals hoeveelheid, inhoud en verpakking.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Consumentenbescherming

  De huidige wetgeving die van toepassing is op de rechten van consumenten op de markt.

 • Procedures voor kwaliteitscontrole

  De procedures om een product of systeem te inspecteren teneinde te waarborgen dat het aan de specificaties en eisen voldoet.

 • Audittechnieken

  Technieken en methoden ter ondersteuning van een systematisch en onafhankelijk onderzoek van gegevens, beleidsmaatregelen, activiteiten en prestaties met behulp van computerondersteunde auditinstrumenten en -technieken (CAAT’s) zoals spreadsheets, databanken, statistische analyse en business intelligence software.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Fraudedetectie

  De technieken die worden gebruikt voor het opsporen van frauduleuze activiteiten.

Vaardigheden

 • Verpakkingen testen

  De kenmerken van het verpakkingsmateriaal testen en meten.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Bekwaamheid inzake verpakkingsnormen demonstreren

  Werken in overeenstemming met de laatste ontwikkelingen op het gebied van binnenlandse en internationale verpakkingsnormen en -procedures.

 • Naleving van het overheidsbeleid inspecteren

  De publieke en particuliere organisaties inspecteren om te zorgen voor een goede uitvoering en naleving van het overheidsbeleid dat op de organisatie van toepassing is.

 • Zorgen voor de naleving van aankoop- en contractregelgeving

  Uitvoeren en controleren van de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met de wettelijke contract- en aankoopwetgeving.

 • Inspecties uitvoeren

  Veiligheidsinspecties uitvoeren op gebieden die van belang zijn voor het opsporen en melden van mogelijke gevaren of inbreuken op de beveiliging; maatregelen nemen om de veiligheidsnormen te maximaliseren.

 • Verpakkingsvereisten analyseren

  Analyseert de vereiste van de verpakking ten opzichte van het ontwerp van het productieplan. Analyse uitvoeren met inachtneming van de technische, economische, ergonomische en andere perspectieven.

 • Verzenddocumenten afhandelen

  Afhandelen van papierwerk dat informatie bevat over de overbrenging van goederen en die aan goederen wordt bevestigd met het oog op de verzending van goederen. Ervoor zorgen dat de identificatiegegevens volledig, zichtbaar en in overeenstemming met alle voorschriften zijn. De etiketten van het nummer van het product, de eindbestemming en de modelnummers controleren.

 • Inspectierapporten schrijven

  De resultaten en conclusies van de inspectie op een duidelijke en begrijpelijke manier opschrijven. Registreren van de processen van de inspectie zoals het contact, de resultaten en de genomen stappen.

Optionele kennis en vaardigheden

verpakkingsprocessen internationale in- en uitvoerbepalingen preventieve maatregelen identificeren zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake vrachten onderscheid maken tussen verschillende soorten pakketten verpakkingswerkzaamheden volgen kwaliteit van producten controleren audits op de werkplek uitvoeren feedback van werknemers verzamelen verbeteringsmaatregelen identificeren advies geven over schendingen van verordeningen soorten verpakkingsmateriaal belangen van de klant beschermen vragen beantwoorden beschadigde goederen voor verzending identificeren consumentenrecht klachten van klanten afhandelen coderingssysteem voor producten zendingen wegen kwaliteit van diensten beoordelen

Source: Sisyphus ODB