Beroep toneelkapper

Toneelkappers helpen en ondersteunen performers vóór, tijdens en na de opvoering om ervoor te zorgen dat de kapsels in overeenstemming zijn met de artistieke visie van de regisseur en het artistiek team. Ze onderhouden, controleren en herstellen pruiken en helpen met snelle veranderingen.  

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Haar

  Menselijk haar, zijn samenstelling en interactie met verschillende chemicaliën, omgevingsfactoren en gezondheidsaspecten.

Vaardigheden

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

  Samenwerken met het artistieke team om de overgang van de creatieve visie en de artistieke concepten naar een technisch ontwerp te vergemakkelijken.

 • Pruiken herstellen

  Pruiken onderhouden en beschadigde pruiken herstellen voor gebruik bij toneelvoorstellingen.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Snel van kapsel veranderen

  Tijdens de voorstelling de haarstijl van een uitvoerende artiest snel veranderen.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen

  De show observeren, anticiperen en reageren op eventuele technische problemen, zorgen voor een optimale artistieke kwaliteit.

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Haarkniptechnieken toepassen

  Toepassen van verschillende technieken die kunnen worden gebruikt bij het knippen van het haar van mensen, zoals laagjes, snijden en gezicht framen. Ervoor zorgen dat artiesten geknipt en geschoren worden voor optredens.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

Optionele kennis en vaardigheden

make-upontwerpen schetsen voorraad verbruiksgoederen beheren brandpreventie uitvoeren bij optredens persoonlijke administratie bijhouden pruiken verven een professioneel netwerk ontwikkelen make-upeffecten ontwerpen beslissen over het proces van pruiken maken eigen werkwijze documenteren pruiken onderhouden veilig met mobiele elektrische systemen onder toezicht werken zichzelf promoten klant raad geven over technische mogelijkheden pruiken maken

Source: Sisyphus ODB