Beroep toolpusher

Toolpushers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse boorwerkzaamheden. Zij verrichten voornamelijk administratief werk. De toolpushers zorgen ervoor dat het boorplatform over voldoende materiaal, reserveonderdelen en personeel beschikt om de dagelijkse werkzaamheden voort te zetten. Zij houden oefeningen overeenkomstig het geplande programma, waarbij zij toezicht houden op het boorpersoneel en de uitrusting.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Wetgeving inzake booreilanden

  De overheids- en milieuregels met betrekking tot booreilanden.

Vaardigheden

 • Toezicht houden op de veiligheid van werknemers

  Zorgen voor de veiligheid van het personeel ter plaatse; toezicht houden op het correcte gebruik van de veiligheidsuitrusting en kleding; veiligheidsprocedures begrijpen en implementeren.

 • Boorplatforms installeren

  Boorplatforms vervoeren en opstellen op een aangewezen locatie; boorplatforms demonteren wanneer booractiviteiten afgerond zijn.

 • Verplaatsing van boortorens plannen

  Verantwoordelijk voor het plannen en organiseren van rigbewegingen; alternatieve routes bepalen om obstakels en verboden routes te vermijden.

 • Mijnapparatuur beheren

  Toezien op aanschaf, installatie, onderhoud en opslag van mijnapparatuur.

 • Instructies aan medewerkers geven

  Instructies aan medewerkers geven door gebruik te maken van verschillende communicatietechnieken. De communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep om instructies over te brengen zoals bedoeld.

 • Activiteiten van boortorens plannen

  Activiteiten op boortorens plannen en uitvoeren en de site voorbereiden voor boren; het platform demonteren en de site reinigen na afloop.

 • Boorputapparatuur selecteren

  Selecteren en kopen van de juiste apparatuur voor verschillende functies in de boorput.

 • Kosten van boorplatforms controleren

  Controleer de kosten van mijnbouwactiviteiten, -projecten en vereiste uitrusting; streef maximale efficiëntie van operationele kosten na.

 • Dienstroosters opstellen

  Plannen van de tijd en diensten van het personeel om de eisen van het bedrijf te weerspiegelen.

Optionele kennis en vaardigheden

takelapparatuur leveren rapporten presenteren leiding geven aan personeel

Source: Sisyphus ODB