Beroep trader energie

Traders energie verkopen of kopen energieaandelen, soms uit verschillende bronnen. Zij analyseren de energiemarkt en onderzoeken prijstrends om te bepalen wat het beste moment is om aandelen te kopen of verkopen en de meeste winst te maken. Zij maken berekeningen, schrijven rapporten over procedures voor de energiehandel en doen voorspellingen over de ontwikkeling van de markt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Marktanalyse

  Het gebied van de marktanalyse en het onderzoek en de specifieke onderzoeksmethoden daarvan.

 • Beurs

  De markt waarop aandelen van naamloze vennootschappen worden uitgegeven en verhandeld.

 • Financiële producten

  De verschillende soorten instrumenten die betrekking hebben op het beheer van de kasstroom en die op de markt beschikbaar zijn, zoals aandelen, obligaties, opties of fondsen.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

 • Energiemarkt

  De trends en belangrijke drijvende factoren op de energiehandelsmarkt, -methoden en -praktijk, en de identificatie van de belangrijkste belanghebbenden in de energiesector.

 • Investeringsanalyse

  De methoden en instrumenten voor de analyse van een investering ten opzichte van haar potentiële rendement. Vaststelling en berekening van de winstgevendheidsratio en financiële indicatoren in verband met bijbehorende risico's als leidraad voor beslissingen over investeringen.

Vaardigheden

 • Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

 • Financiële verslagen bijhouden

  Bijhouden en afronden van formele documenten die de financiële transacties van een bedrijf of project vertegenwoordigen.

 • Financiële risico’s beheren

  De financiële risico’s voorspellen en beheren, en procedures vaststellen om de gevolgen ervan te voorkomen of tot een minimum te beperken.

 • Trends op de energiemarkt analyseren

  Gegevens analyseren die van invloed zijn op de beweging van de energiemarkt en contact onderhouden met de belangrijke stakeholders binnen de energiesector om nauwkeurige voorspellingen te doen en de meest voordelige acties uit te voeren.

 • Handelen in effecten

  Verhandelbare financiële producten zoals aandelen en schuldbewijzen kopen of verkopen voor eigen rekening of voor rekening van een particuliere klant, zakelijke klant of kredietinstelling.

 • Financiële instrumenten gebruiken

  Werken met financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en derivaten.

 • Financiële transacties verwerken

  Beheren van valuta's, financiële omwisselingsactiviteiten, deposito's en bedrijfs- en voucherbetalingen. Voorbereiden van uw gastenaccounts en deze beheren en contante betalingen of betalingen met creditcard en pinpas incasseren.

 • Financieel plan opstellen

  Een financieel plan ontwikkelen overeenkomstig de financiële en cliëntenregelgeving, met inbegrip van het profiel van de belegger, het financieel advies en de onderhandelings- en transactieplannen.

 • Beurs volgen

  Dagelijks de aandelenmarkt en zijn trends observeren en analyseren om actuele informatie te verzamelen om beleggingsstrategieën te ontwikkelen.

 • Energieprijzen voorspellen

  De energiemarkt en externe factoren analyseren die van invloed kunnen zijn op trends op de energiemarkt om de prijsontwikkeling voor energie- en nutsconsumptie te voorspellen.

Optionele kennis en vaardigheden

ondersteuning geven bij financiële berekeningen elektriciteitsmarkt analytische wiskundige berekeningen uitvoeren economische tendensen analyseren communiceren met klanten meteorologische voorspellingsgegevens controleren moderne portefeuilletheorie beleggingsportefeuilles controleren wiskunde kosten-batenanalyserapporten verstrekken gasmarkt financiële geschillen behandelen financiële wettelijke bepalingen

Source: Sisyphus ODB